Kosmologie Tijdreizen in Science Fiction en werkelijkheid 12 juli 2009

Deze pagina is in oktober 2012 geupdate - alle links doen het weer!

Studie over tijdreizen, tijdparadoxen en andere bijzondere tijdverschijnselen zoals timeloops, tijdsdilatatie, alternatieve tijdlijnen en methoden van tijdreizen in Science Fiction, Fantasy en Werkelijkheid.

Tijdreizen en andere bijzondere tijdsverschijnselen hebben al heel lang mijn interesse. Via een alternatieve aanpak in dit artikel zal ik deze verschijnselen de revue laten passeren. Het zal geen droge studie worden over Einsteins relativiteitstheorie of experimenten die gedaan zijn met atoomklokken.

Tijdparadoxen

Een paradox is een schijnbare tegenstelling. Ons verstand zegt dat het niet klopt of kan kloppen, maar uiteindelijk klopt het toch wel omdat je het vanuit een andere perspectief moet bekijken. Soms is er dus niet genoeg kennis of informatie of overzicht beschikbaar waardoor iets een werkelijke pardox lijkt. Er zijn meerdere soorten tijdparadoxen te onderscheiden. Met deze paradoxen wordt veelvuldig gespeeld door science fiction schrijvers in films, tv series en boeken. Hier de bespreking van de belangrijkste paradoxen natuurlijk met voorbeelden erbij. Natuurlijk zijn er van alle paradoxen en andere tijdsverschijnselen nog veel meer voorbeelden te vinden maar dan zou je de Wiki pagina's kunnen lezen waar er veel op een rij worden gezet.

De toekomst moet eerst gebeuren zodat het verleden veranderd kan worden
In de SF serie Start Trek Voyager verdwaald het schip Voyager met haar bemanning in een ander deel van onze galaxy en proberen ze weer thuis te komen. In een van de laatste afleveringen zien we een oude grijze bemanning die er bijna hun hele leven over gedaan hebben om uiteindelijk de aarde weer te bereiken. Kapitein Janeway neemt hier uiteindelijk geen genoegen mee en weet technologie te bemachtigen om via een kunstmatig wormgat naar een crusiaal punt in het verleden terug te gaan en kennis aan te reiken waardoor de bemanning via een kortere weg weer thuis kan komen. Ze slaagt hierin en de bemanning keer tientallen jaren eerder weer terug naar de aarde.
en.wikipedia.org/wiki/Endgame_(Star_Trek:_Voyager)
Het probleem hier is dat als ze eerder thuisgekomen zijn dan zijn ze ook nooit eerst heel oud geworden en kon Janeway dus ook niet naar het verleden gaan om ze de kennis aan te rijken om eerder thuis te komen. Je moet hier dus wel concluderen dat soms een deel van de toekomst toch eerst moet gebeuren en daarna weer uitgewist wordt alsof het nooit gebeurt is. Maar toch is het gebeurt. Een andere oplossing die aangedragen wordt is dat Janeway uit een alternatieve realiteit kwam maar daar zou de bemanning uit haar eigen realiteit dus niet geholpen mee zijn.

Iets uit de toekomst creëert diezelfde toekomst - het gevolg creëert de oorzaak
We zijn gewend te denken in termen van oorzaak en gevolg maar als je het over tijdreizen gaat hebben, kunnen deze dingen behoorlijk door elkaar geschud worden. Zo kan het voorkomen dat het gevolg van iets de oorzaak creëert. In de Terminator films wordt een robot uit de toekomst naar het verleden gestuurd om Sarah Conner te vermoorden zodat ze geen kind zal baren wat later de leider van het verzet zal worden tegen deze robots die in de toekomst de macht over de wereld over zullen nemen. De ironie is dat uiteindelijk deze robot in een fabriek vernietigd wordt maar alleen zijn arm blijft over omdat die klem blijft zitten tussen een machine. Deze arm bevat geavanceerde technologie (chips) uit de toekomst op basis waarvan uiteindelijk deze robots en soortgelijke technologie gebouwd zal gaan worden. Los daarvan kun je je nog afvragen of als deze robot nooit naar het verleden was gestuurd deze technologie uiteindelijk toch ontwikkeld zou zijn maar dan misschien op een langzamer tempo ?
Er zijn een aantal afleveringen van Star Trek waarin dit voorkomt. Er ontstaat een gewijzigde tijdlijn en juist door te proberen deze tijdlijn te corrigeren worden een aantal gebeurtenissen in gang gezet die deze alternatieve tijdlijn juist creëert.

Een wijziging in het verleden creëert een alternatieve toekomst
In de film A Sound of Thunder worden expedities verzorgd naar de prehistorie. Zolang de tijdreizgers op een kunstmatig gecreëert pad blijven zal de toekomst niet veranderd worden. Toch gaat het mis en gaat iemand op een vlinder staan die aan z'n laars meegenomen wordt naar het heden. Deze wijziging in het verleden zorgt voor tijdrimpels die elkaar steeds frequenter opvolgen. Bij iedere tijdrimpel verandert het heden en wordt de mens niet meer het dominante ras op de planeet Aarde maar veranderd in een totaal ander soort dierlijk wezen. Op het laatst weet de hoofdpersoon nog net op tijd terug te keren naar het verleden naar het moment waarop het verkeerd ging en weet hij een waarschuwing door te geven. Hij verdwijnt in een flits en het heden is weer hersteld naar zijn normale zelf.

Vooral deze laatste komt veelvuldig voor. Zo zien we vaak in Star Trek dat aliens in het verleden van de aarde reizen, daar crusiale wijzigingen maken om op die manier de toekomst naar hun hand te zetten. O.a. De Borg doen dit maar ook in Star Trek Voyager komt dit voor en in de nieuwste Star Trek serie waarin er zelfs een tijdoorlog tussen verschillende tijd-facties is uitgebroken in de strijd om de macht over de tijd. Deze oorlog wordt in Star Trek The Temporal Coldwar genoemd. De verschillende tijdfacties proberen allen de tijdlijnen zo te manipuleren dat hij het beste voor hun (soort) uitpakt.
memory-alpha.org/en/wiki/Temporal_Cold_War

Verschillende ideeën over Tijdreizen

Alternatieve tijdlijnen
Een oplossing die aangedragen wordt voor tijdparadoxen is de alternatieve tijdlijn. Vanaf het punt van de wijziging in het verleden onstaat er een alternatieve tijdlijn (parallel universum). De originele tijdlijn houdt op te bestaan. Alleen degenen die uit de toekomst komen en de kennis hebben van de originele tijdlijn kunnen deze nog herinneren. Een andere theorie is dat de oorspronkelijke tijdlijn ook blijft bestaan, maar dat er een extra tijdlijn dus een alternatieve tijdlijn naast wordt gecreëerd. Dit zou inhouden dat je met het moment van het creëren van de wijziging in het verleden een soort dimensie shift zou maken naar een alternatieve realiteit. Iets wat misschien al gebeurt bij aankomst in het verleden. Dit zou inhouden dat er ook geen manier is om terug te keren naar de originele tijdlijn. Een derde visie is dat de oorspronkelijke tijdlijn daadwerkelijk veranderd wordt. We spreken dan van een gewijzigde tijdlijn.

Alle wijzigingen in het verleden hebben het heden gecreëerd
Een andere oplossing voor verschillende paradox problemen is door te zeggen dat iedere wijziging die je maakt in het verleden juist de realiteit heeft gecreëerd zoals die nu is. Daarmee bedoel ik dat als er in het verleden wijzigingen zijn geweest dan hebben die wijzigingen ertoe bijgedragen dat het heden zo is zoals het is dus de wijzigingen zijn onderdeel van en horen bij de oorspronkelijke tijdlijn en er vinden geen echte wijzigingen plaats in het heden ook al worden er dingen veranderd in het verleden. De wijzigingen in het verleden hebben altijd  al onderdeel uitgemaakt van onze geschiedenis. Dit zou inhouden dat het proberen te wijzigen van sommige dingen in het verleden zoals bijvoorbeeld het vermoorden van Hitler nooit mogelijk zal zijn en hoe dan ook zal falen.

Grote wijzigingen zijn niet mogelijk
Een ander optie is dat het wel degelijk mogelijk is om kleine wijzigingen te maken in het verlden maar die zouden dan zeg maar uitrimpelen en geen grote gevolgen hebben voor de toekomst. Het vermoorden van Hitler zou dan tot gevolg hebben dat er een ander Nazi op zou staan die dezelfde gruweldaden begaat als Hitler waardoor de toekomst in zekere zin ongewijzigd blijft.

De toekomst is continue aan verandering onderhevig en kan makkelijk herschreven worden
In dit senario zijn de meeste mogelijkheden. Alles wat je doet in het verleden heeft consequenties voor de toekomst en kan grote of kleine wijzigingen tot gevolg hebben in de huidige tijdlijn. Als de tijdlijn gewijzigd wordt spreken we van een gewijzigde of corrupte of besmette (contaminated) tijdlijn.

Verleden, heden en toekomst bestaan allemaal tegelijkertijd
In deze theorie zijn zowel het verleden, heden als de toekomst alreeds aanwezig. Tijd stroomt niet alleen naar de toekomst maar ook naar het verleden. Hierdoor kan het gevolg VOOR de oorzaak komen en de oorzaak dus creëren. In zekere zin zijn dit dus toekomstige oorzaken en beinvloeden we door ons handelen en keuzes niet alleen de toekomst maar ook het verleden.

Merkwaardige Tijdsverschijnselen

Timeloop
Een Timeloop is een best wel vermakelijk verschijnsel waarin karakters telkens dezelfde dag of langere of kortere tijdsperiode moeten doorleven. Aan het einde van de periode wordt de tijd weer gereset en meestal ook het geheugen van de karakters en begint alles weer van vooraf aan. In de film Groundhog Day is de hoofdpersoon zich wel bewust van het feit dat hij de dag telkens opnieuw beleeft. In andere gevallen komt er vaak een soort van déjà vu gevoel bij de karakters van he, heb ik dit niet vaker meegemaakt? Soms is het 1 persoon die zich alles herinnerd en dan de rest van de groep moet overtuigen dat er iets goed mis is.
Methodes om uit een timeloop te ontsnappen kunnen verschillen afhankelijk van de situatie. Soms kan het zijn dat de hoofdpersoon bepaalde keuzes moet maken of bepaalde handelingen anders moet doen of in zekere zin een bepaalde levensles moet leren en pas als hij alles juist heeft gedaan die dag, zet de dag zich voort en is de timeloop doorbroken. Hier zit wel een gedachtegang achter dat er een hogere macht achter de timeloop zit die hem veroorzaakt.
In Science Fiction kan het zijn dat het ruimteschip zich uit het gebied moet begeven waar de timeloop zich voordoet of dat er bijvoorbeeld een bepaalde energiestraal ergens op gericht moet worden. Soms moet er ergens op die dag iets voorkomen waardoor uiteindelijk de timeloop niet veroorzaakt zal worden.
Het vermakelijke aan films of afleveringen van een televisieserie waarin een of meer personages zich in een timeloop bevinden is dat ze op den duur de meest belachelijke dingen gaan doen uit wanhoop of moedeloosheid omdat het naar hun idee allemaal niks meer uitmaakt en de tijd aan het einde van de dag toch weer gereset zal worden. Een andere motivatie kan zijn om telkens bewust iets anders te doen om te kijken of dat de timeloop zal doorbreken.
en.wikipedia.org/wiki/Window_of_Opportunity_(Stargate_SG-1)
charmed.wikia.com/wiki/Time_Loops

De tijd stilzettten - freeze time
De tijd stil kunnen zetten is een magische power of x-mutant power die we vaak tegenkomen in fantasy en mutanten series en films. In de serie Charmed heeft Piper Halliwel deze power en maakt er dan ook vele malen gebruik van om demonen te kunnen verslaan. In de serie Heroes heeft de held Hiro Nakamura de power om de tijd te manipuleren, door de tijd te reizen en om zichzelf te teleporteren naar een andere locatie. Regelmatig zet hij de tijd stil voor een kleiner gebied bijvoorbeeld een kamer of soms een groter gebied zoals een hele straat en alle personen en bewegende objecten die zich daarin bevinden. Hierdoor weet hij soms maar net zijn eigen leven of dat van anderen te redden door kogels te "bevriezen" in de lucht en van baan te veranderen en ook weet hij hierdoor vaak uit hachelijke situaties te ontsnappen.
In X-men 2 zet Professor Xavier de tijd stil wanneer een aantal leerling mutanten van hem ruzie zoeken met een groep jongelui. In een haast serene stilte is iedereen behalve hen in de kamer ineens bevroren in de tijd en Professor Xavier verschijnt ten tonele. Hier zien we Professor Xavier een gave tentoonstellen die meer is dan telepatisch het hoofd van andere mensen binnendringen. De mutanten verlaten het toneel en de tijd neemt weer zijn normale verloop en iedereen begint weer te bewegen.
Grappig is wel altijd de verbazing op de gezichten van de mensen als de tijd weer in beweging wordt gezet. Ze weten niet dat de tijd stil heeft gestaan waardoor het vanuit hun perspectief ineens lijkt of objecten verplaatst zijn of mensen plotseling in het niets zijn verdwenen.
en.wikipedia.org/wiki/Piper_Halliwell
en.wikipedia.org/wiki/Hiro_Nakamura
en.wikipedia.org/wiki/X2_(film)

Tijddilatatie / Time dilation
Tijddilatatie wordt beschreven als het proces waarin de tijd voor een object vanuit het perspectief van de waarnemer trager verloopt waardoor er tijdverruiming optreedt voor de waarnemer. Dilatatie betekent uitrekking, verruiming, verwijding, uitzetting, uitbreiding. In de praktijk komt het er op neer dat als een persoon of bijvoorbeeld ruimteschip zich in een tijddilatatie-veld bevindt er meer tijd past in dat veld ten opzichte van de zich omgevende tijd. Erg handig dus als je wat meer tijd ergens voor nodig hebt. Stel je vindt dat er te weinig uren in een dag zitten en je kan zo'n veld om je heen creëren dan kun je de dag bijvoorbeeld uitrekken naar 2 dagen terwijl er zich om je heen 1 dag zou afspelen. Hoe dit er vanuit het raam zou uitzien? Waarschijnlijk zal alles en iedereen zich erg traag bewegen vanuit jouw perspectief. Hou er rekening mee dat je op een gegeven moment wel je slaap nodig zal hebben ook al zal het buiten nog niet donker worden.
In de serie Stargate creëert de briljante wetenschapper Samantha Carter een tijddilatatie-veld rondom het ruimteschip de Odyssey wanneer het schip bijna geraakt worden door een energie straal van een vijandelijk Ori-schip maar geen tijd meer heeft om de Odyssey uit de weg te manoeuvreren. Door het activeren van het tijddilatatie-veld versnelt de tijd binnen het veld (vanuit het perspectief van buiten het veld) en komt de tijd vanuit hun perspectief praktisch tot stilstand buiten het tijddilatatie-veld waardoor ze meer tijd heeft om een oplossing te vinden, zodat het schip niet vernietigd zal worden. Het kost Samantha uiteindelijk 50 jaar om deze oplossing te vinden. Dit heeft tot gevolg dat de bemanning steeds ouder wordt, allerlei hobbies ontwikkelt als tijdverdrijf en een van de bemanningsleden uiteindelijk sterft van ouderdom. Buiten het veld gaat er misschien een miljardste van een seconde voorbij.
Tijddilatatie moet niet verward worden met relatieve tijdsdimensies want tijddilatatie speelt zich af in 1 en dezelfde dimensie terwijl relatieve tijdsdimensies gaat over de tijdverhoudingen tussen 2 verschillende dimensies. Hierover later meer. Echter toch kun je het zo ook weer wel bekijken want het gaat toch eigenlijk wel over de tijdverhoudingen tussen binnen het veld en daarbuiten want termen als versnellen en vertragen zijn alleen te gebruiken gezien vanuit die verhoudingen.
en.wikipedia.org/wiki/Unending
www.statemaster.com/encyclopedia/Time-dilation#Time_dilation_in_popular_culture

De tijd terugdraaien
Heb je ook niet is zoiets van had ik dat maar anders gedaan of gezegd? Kon ik de tijd maar terugdraaien! In de serie Charmed is Tempus de demon die de tijd kan manipuleren. Hij reset de tijd zodat een demon van zijn fouten kan leren als hij telkens verslagen wordt door The Charmed Ones net zolang totdat hij hen kan verslaan. In principe creëert Tempus hiermee een timeloop voor de Charmed Ones waarin ze gevangen zitten totdat ze doorkrijgen wat er aan de hand is. In een latere aflevering wordt juist de hulp van Tempus gevraagd om de tijd terug te draaien omdat de Charmed Ons openlijk met hun powers ontmaskerd zijn op televisie. Iets wat zowel voor de kant van het goede als het kwade negatieve gevolgen had.
Het terugdraaien van de tijd is natuurlijk wel verwant aan teruggaan naar een punt in het verleden, maar een van de verschillen is dat je de gebeurtenissen van de afgelopen dag of dagen versneld voorbij ziet komen in omgekeerde volgorde. Een ander groot verschil is dat bij daadwerkelijk tijdreizen een of meerdere personen teruggaan in de tijd, op de tijdlijn, maar bij het terugdraaien wordt de tijd letterlijk teruggedraaid alsof die tijdsperiode nog niet plaatsgevonden heeft.
charmed.wikia.com/wiki/Tempus

Jezelf ontmoeten
Jezelf ontmoeten d.m.v. tijdreizen is zogezegd "triggy business" m.a.w. het brengt nogal wat risico's met zich mee. Zo kun je informatie aan jezelf doorspelen waardoor je je eigen toekomst beinvloed. In de film Timecop wordt hier veelvuldig gebruik van gemaakt door de slechterikken. Zo geven personen beurskoersen aan zichzelf door in het verleden en regelen ze ontmoetingen met zichtzelf in het verleden om het een en ander aan plannen voor de toekomst te bespreken om die meer naar hun hand te zetten met de beschikbare informatie. De jongere zelf werkt echter niet altijd mee omdat hij zich aan bepaalde morele standaarden houdt waar zijn toekomstige zelf zich niet meer druk om maakt. Uiteindelijk loopt het voor de hoofdslechterik McComb slecht af wanneer ze elkaar aanraken omdat ze tegen elkaar geduwd worden wat conflicten veroorzaakt in het ruimte-tijd continuum en ze op een nogal vieze manier in elkaar integreren en uiteindelijk in het niets oplossen. Wees gewaarschuwd dus dat je elkaar niet aanraakt als je je verleden of toekomstige zelf ontmoet!
In de films van Back to the Future zorgt het ontmoeten van het verleden zelf voor een aantal komische situaties. De verleden zelven zijn zich niet van de ontmoetingen bewust maar de toekomstige zelven wel.
Zowel Timecop als de Back to the Future films kunnen beschouwd worden als klassiekers onder de tijdreis films en zijn absolute aanraders om te zien.
en.wikipedia.org/wiki/Timecop
en.wikipedia.org/wiki/Back_to_the_Future_(series)
charmed.wikia.com/wiki/Time_Travel

Even lang weg als in het verleden bent
Op de een of andere manier schijnt het vaak logisch te zijn volgens schrijvers van Science Fiction afleveringen dat een karakter net zo lang weg is uit het heden als dat hij in het verleden is. Waarom schrijvers dit op die manier doen is mij een raadsel. Je kan tenslotte immers toch gewoon terugkeren naar het moment van vertrek? Maar nee, als het personage zich een dag in het verleden bevindt keert hij ook pas een dag later vanaf het moment van vertrek weer terug. Gelukkig zijn niet alle films en series op deze denkwijze gebaseerd.

Methoden van Tijdreizen

Er zijn diverse methoden om door de tijd te reizen:

Per tijdmachine
De meest gebruikelijke methode is natuurlijk de tijdmachine. Deze kan serieus geloofwaardige vormen aannemen tot ronduit belachelijke. Vaak is het een apparaat waar je in gaat staan, de machine wordt geactiveerd en de personen worden naar het verleden of de toekomst getransporteerd. Er zijn 2 soorten tijdmachines te onderschieden. In de ene reis je met de machine en al naar de betreffende tijdperiode en keer je ook met de machine weer terug. In de andere wordt je door de machine getransporteerd / geteleporteerd en heb je een apparaatje bij je wat je kan gebruiken om jezelf weer terug te transporteren. Mischien ken je nog wel de teletijdmachine uit Suske en Wiske ontwikkeld door professor Barabas. Je ging er in staan en er werd een hendel overgehaald en de hoofdpersonen werden geteleporteerd door de tijd. Doctor Who en Bill en Ted uit Bill & Ted's Excellent Adventure maken gebruik van een tijdmachine in de vorm van een telefooncel. De gedachte hierachter is dat die minder opvalt in het straatbeeld als tijdmachine maar dat hangt er natuurlijk maar net vanaf in welke tijdsperiode je je bevindt. Oorspronkelijk schijnt de tijdmachine (Tardis) van Dr Who iedere mogelijke vorm aan te kunnen nemen, maar door een technische storing is hij in de vorm van een telefooncel blijven hangen.

Per tijdportaal
In zekere zin ook een tijdmachine natuurlijk maar soms wordt een machine die in principe ontwikkeld is voor teleportatie door ruimte via wormgaten technologie per ongeluk gebruikt als tijdmachine. Kenmerk van een tijdportaal is dat je er doorheen stapt en aan de andere kant er via eenzelfde portaal of kunstmatig gecreëerd wormgat weer uitkomt. In een aflevering van Stargate komt het wormgat door een zonnewind heen waardoor het wormgat ook in de tijd afgebogen wordt en het team van SG-1 wel op Aarde terecht komt maar in het verleden. Meestal is er wel een knappe kop bij die precies weet welke moeilijke wiskundige vergelijkingen er gedaan moeten worden om de dag te redden. En ook nu is dit het geval. Via allerlei berekeningen weten ze de poort weer te activeren op precies het moment dat zich er weer zo'n zonnevlam voordoet.

Per ruimteschip
In sommige gevallen vervuld een ruimteschip ook de functie van tijdschip. We zien dit vooral terug in de serie Star Trek waar de tijdpolitie gebruik maakt van deze zogenoemde tijdschepen die ontworpen zijn om en mee door de ruimte te reizen en door de tijd te reizen. Later blijkt in Star Trek Enterprise dat ze (de tijdpolitie) deze schepen niet persee nodig hebben om door de tijd te kunnen reizen, wanneer Daniels kapitein Archer diverse malen naar de toekomst transporteert/verplaatst als Archer in de lift van de Enterprise stapt, maar het kan daar wel gaan om een tijdpolitie uit een later eeuw die weer over nog geavanceerde tijdreistechnologie beschikt. In Star Trek zijn diverse afleveringen dat de Enterprise of een ander schip naar het verleden reist veroorzaakt door een natuurverschijnsel wat ze tegenkomen in de ruimte. In Star Trek IV: The Voyage Home reizen Kirk en zijn bemanning terug in de tijd om een aantal walvissen naar de toekomst te halen. Ze doen dit door heel snel om de zon te gaan.
memory-alpha.org/en/wiki/Timeship
memory-alpha.org/en/wiki/Time_travel

Als Power
Het vermogen om door de tijd te kunnen reizen door de kracht van de wil komen we als magische power o.a. tegen in Charmed en als x-power dus zogezegde mutanten power in de serie Heroes. In Charmed moet er zo nu en dan wel een magische spreuk voor aan te pas komen. In Superman I draait Superman de tijd terug door razendsnel om de aarde te gaan in tegengestelde richting en de aarde terug laat draaien waardoor ook de tijd terugdraait.
charmed.wikia.com/wiki/Time_Travel
en.wikipedia.org/wiki/Hiro_Nakamura
en.wikipedia.org/wiki/Superman_(film)

Als natuurverschijnsel
In diverse films maar ook in het echt komen over de wereld natuurlijke tijdrimpels/tijdscheuren voor in de ruimte-tijd waar mensen per ongelijk doorheen gaan en in een andere tijd terecht komen. Dit wordt een timeslip genoemd. In 1970 was er een BBC serie over 2 kinderen die via zo'n anomalie door de tijd konder reizen. Er zijn diverse getuigenverklaringen van mensen die zeggen dat ze door zo'n tijdanomalie naar het verleden zijn gegaan. Er is zelfs een heel boek over geschreven getiteld Time Storms door Jenny Randles die ook andere interessante boeken heeft geschreven. Ook zien we tijdreizen veroorzaakt door een natuurlijk verschijnsel uiteraard weer terug in in Star Trek als de Enterprise soms in aanraking komt met een soort van anomalie in de ruimte die het schip in het verleden werpt.
en.wikipedia.org/wiki/Anomaly_(Primeval)
en.wikipedia.org/wiki/Time_slip
www.bol.com/nl/p/boeken-engels/time-storms/1001004001855934/index.html
www.amazon.com/reader/0425187373 (gedeelte lezen in het boek)
Boeken van Jenny Randles

Via uittreden
Via uittreden is het mogelijk om boven de tijdlijn van de aarde uit te stijgen en naar het verleden of de toekomst te reizen. Als je een gevordere uittreder bent is het misschien zelfs mogelijk om je in een andere  tijd weer te materialiseren en gewoon rond te lopen en dingen mee te maken.

Relatieve Tijdsdimensies

Relatieve tijdsdimensies zijn verwant aan het begrip tijddilatatie alleen je spreekt dan over gehele dimensies waar de tijd in vergelijking met onze tijdsdimensie anders verloopt. De stroom van de tijd (flow of time) verloopt in zo'n dimensie langszamer of sneller in vergelijking met de onze. Wij mensen denken wat dat betreft veel te simpel over andere dimensies. Je kunt het je als volgt voorstellen dat in een andere dimensie bv 1000 jaar voorbij gaan terwijl hier nog maar 1 dag voorbij is gegaan. Andersom kan het ook dat hier 1000 jaar voorbij gaan terwijl er in die andere dimensie nog maar 1 dag voorbij is gegaan. Je komt beide ook tegen in fantasy films en series bv dat een persoon bv 20 jaar geleden verdwenen is en dan weer terugkeert maar naar zijn idee gisteren verdwenen is dus nog maar 1 dag ergens anders is geweest. We komen een dergelijke situatie tegen in de film The Spiderwick Chronicals waar de kinderen naar de dimensie van de Sylphs gaan waar ze hun verdwenen oudoom vinden die geen dag ouder is geworden. Het element uit deze film is genomen uit de elfen/fairy literatuur waarin ook verhalen zijn over mensen die door elfen meegenomen worden naar hun dimensie waar de tijd anders verloopt en uit andere verhalen uit de oudheid. In de aflevering Anne in seizoen 3 van Buffy The Vampire Slayer worden mensen aan het werk gezet in een andere dimensie als slaven en een dag later worden ze op straat gevonden helemaal oud en stervend. In de demomen dimensie hadden ze ondertussen tientallen jaren misschien wel 50 jaar of meer aan slavenarbeid verricht terwijl op aarde nog maar 1 dag voorbij was gegaan. Een verschikkelijke gedachte natuurlijk.
en.wikipedia.org/wiki/Heaven#In_Buddhism
en.wikipedia.org/wiki/The_Spiderwick_Chronicles_(film)
en.wikipedia.org/wiki/Anne_(Buffy_the_Vampire_Slayer_episode)

De Tijdpolitie

Zowel in de film Timecop als in de serie Star Trek zijn er speciale organisaties opgericht die zich bezighouden met het bewaken van de tijdlijn. In Timecop heet deze organisatie "The Time Enforcement Commission" (TEC) en in Star Trek heet dit de Temporal Integrity Commission. Ze beschikken over zeer geavanceerde technologie waarmee ze de tijdlijn kunnen afscannen op ongeregeldheden, in het Engels fluctuations/temporal anomalies genoemd. In het kort wordt zo'n organisatie aangeduid als de tijdpolitie/timepolice en zijn de agenten tijdagenten of in het Engels temporal agents of timecops.
De tijdpolitie houdt zich niet alleen bezig met het bewaken van de tijdlijn maar ook met het herstellen van gewijzigde tijdlijnen. Vaak zijn het de slechterikken (zowel mensen als aliens) die wijzigingen in het verleden hebben aangebracht waardoor de tijdlijn gewijzigd is. Soms is het per ongelijk gebeurt.
Natuurlijk moet je als tijdpolitie zijnde wel beschikken over de meest geavanceerde tijdreis apparatuur en zelf wel van goede bedoeling zijn. Mede daarom hebben deze organisaties ook een set van regels opgesteld (Temporal Accord - Star Trek) wat voortbouwt op de (Temporal Prime Directive) waar iedereen zich aan moet houden in geval van tijdreizen zodat de tijdlijn niet gewijzigd zal worden.
Het is heel goed mogelijk dat ook onze tijdlijn al meerdere malen gewijzigd is maar daarna weer hersteld is door de tijdpolitie.
memory-alpha.org/en/wiki/Temporal_anomaly
memory-alpha.org/en/wiki/Daniels_(Crewman)
memory-alpha.org/en/wiki/Temporal_Cold_War
memory-alpha.org/en/wiki/Temporal_Prime_Directive
en.wikipedia.org/wiki/Temporal_Accords#Temporal_Prime_Directive

Films en series over Tijdreizen

Back to the Future I tm III
www.bttfmovie.com
en.wikipedia.org/wiki/Back_to_the_Future_(series)
https://www.youtube.com/watch?v=yosuvf7Unmg
https://www.youtube.com/watch?v=rRrSp6Pqlz4
https://www.youtube.com/watch?v=UQXOx2lYnA4

Deja Vu

en.wikipedia.org/wiki/Déjà Vu (2006 film)

Twelve monkey's

en.wikipedia.org/wiki/12_Monkeys
https://www.youtube.com/watch?v=CBNMEwNx9x4

Timeline

en.wikipedia.org/wiki/Timeline_(film)
https://www.youtube.com/watch?v=ZlUCRwvxxbM

A Sound of Thunder

en.wikipedia.org/wiki/A_Sound_of_Thunder_(film)
https://www.youtube.com/watch?v=D7GmKI6scOc

Butterfly Effect I tm III
en.wikipedia.org/wiki/The_Butterfly_Effect
https://www.youtube.com/watch?v=RR9MsNurndQ

en.wikipedia.org/wiki/The_Butterfly_Effect_2
https://www.youtube.com/watch?v=jHg7L35MLqY

en.wikipedia.org/wiki/The_Butterfly_Effect_3:_Revelations
https://www.youtube.com/watch?v=bXni0pAkPzk

Slipstream
en.wikipedia.org/wiki/Slipstream_(2005_film)

Bill and Ted´s Excellent Adventure
en.wikipedia.org/wiki/Bill_&_Ted's_Excellent_Adventure
www.billandted.org
https://www.youtube.com/watch?v=xrGWooNDPiE

Bill and Ted´s Bogus Journey
en.wikipedia.org/wiki/Bill_&_Ted's_Bogus_Journey
https://www.youtube.com/watch?v=aIeFo9zzdVg

Timecop I en II
en.wikipedia.org/wiki/Timecop
https://www.youtube.com/watch?v=WuujAfDRSfc

en.wikipedia.org/wiki/Timecop_2:_The_Berlin_Decision
https://www.youtube.com/watch?v=ZHeXVAVpxGs

The Time Machine
en.wikipedia.org/wiki/The_Time_Machine_(2002_film)
https://www.youtube.com/watch?v=Ry_s2Pk1DHI

TimeScape
en.wikipedia.org/wiki/Timescape_(1992_film)

Dark City
en.wikipedia.org/wiki/Dark_City_(1998_film)
https://www.youtube.com/watch?v=jSpowoKqSzc

The Langoliers
en.wikipedia.org/wiki/The_Langoliers
https://www.youtube.com/watch?v=FhbrLjcAPw0

Lost in Space
en.wikipedia.org/wiki/Lost_in_Space_(film)
https://www.youtube.com/watch?v=Q0kUmukrAF4

Groundhog Day
en.wikipedia.org/wiki/Groundhog_Day_(film)
https://www.youtube.com/watch?v=tSVeDx9fk60

Philadelphia Experiment I en II
en.wikipedia.org/wiki/The_Philadelphia_Experiment_(film)
https://www.youtube.com/watch?v=1sWih8R86_0
https://www.youtube.com/watch?v=iKlUQv8SQcE (pas op hard geluid)
en.wikipedia.org/wiki/Philadelphia_Experiment_II

Frequency
en.wikipedia.org/wiki/Frequency_(film)
https://www.youtube.com/watch?v=trIMt9mZIdU

Apex
https://www.youtube.com/watch?v=xtlFIwRuJpU

Just Visiting
en.wikipedia.org/wiki/Just_Visiting_(film)
https://www.youtube.com/watch?v=aEY2-AJ7OJs

Terminator I tm IV
en.wikipedia.org/wiki/The_Terminator
https://www.youtube.com/watch?v=c4Jo8QoOTQ4
https://www.youtube.com/watch?v=bY2w3Bk6uQ4

en.wikipedia.org/wiki/Terminator_2:_Judgment_Day
https://www.youtube.com/watch?v=eajuMYNYtuY

en.wikipedia.org/wiki/Terminator_3:_Rise_of_the_Machines
https://www.youtube.com/watch?v=WeC-lGnajT0

en.wikipedia.org/wiki/Terminator_Salvation
https://www.youtube.com/watch?v=IcYdjHpJUV8

The Sarah Conner Chronicles
en.wikipedia.org/wiki/Terminator:_The_Sarah_Connor_Chronicles
https://www.youtube.com/watch?v=OAMcOMIIyFk

Dr Who
en.wikipedia.org/wiki/List_of_Doctor_Who_serials
www.bbc.co.uk/doctorwho/classic/index.shtml

Star Trek
en.wikipedia.org/wiki/Star_Trek
en.wikipedia.org/wiki/Template:Star_Trek_time_travel_stories
https://www.youtube.com/results?search_query=star+trek+time+travel

Superman
en.wikipedia.org/wiki/Superman_I
https://www.youtube.com/watch?v=GbzHE5tlo58

The Timetraveler's Wife
en.wikipedia.org/wiki/The_Time_Traveler's_Wife_(film)
https://www.youtube.com/watch?v=A6kw4UJQciw

The Lake House
en.wikipedia.org/wiki/The_Lake_House_(film)
https://www.youtube.com/watch?v=4hYO8b4u3po

Nawoord

Hopelijk vond je deze studie vermakelijk en misschien zelfs wel leerzaam. Misschien heb je zoiets van ik ga die films en series is bekijken of ik ga is aan de slag met dat astrale reizen. Als je maar weet dat je geen tijdreiziger hoeft te zijn om de toekomst te kunnen beinvloeden aangezien jij nu vanuit het perspectief van de toekomst in het verleden leeft. Wees daarom zorgzaam in de keuzes die je maakt en de handelingen die je doet want ze helpen de toekomst van jouzelf, de levens van anderen en die van de Aarde en misschien wel het gehele universum te vormen.

Naast de genoemde links in deze studie is er nog een sectie over tijdreizen en aanverwante verschijnselen bij de Aanbevolen websites.

juli 2009 ~ Project Stargate ~