Metafysica De Godenaars en de Tovenaars 11 juli 2009
 

Een ingeving na tien jaar ontdekken dat religie en het geloof in een God een leugen en gevangenis is opgezet vanuit een andere dimensie

Toelichting

Ik ben tot grofweg 2 groepen gekomen die beide hun invloed uitoefenen vanuit de geestelijke wereld op aarde. Hun invloeden zien we ook overal om ons heen en door de geschiedenis in religie, fantasy, strips, speelgoed. Kamp 2, de Tovenaars hebben dus een volledig andere visie op de realiteit dan de godenaars en proberen die ook te promoten. Zowel de Tovenaars als de Godenaars zijn wel n een goed deel en een slecht deel in de delen alhoewel er wel meer misleiding is in het Godenaars deel. Van oorsprong zijn het broeders en er zijn ook wel Tovenaars die geinfiltreerd zijn in de Godenaars.