Kosmologie Parallelle werelden, Multiversums en Parallelle zelven 12 juli 2009

Deze pagina is in september 2012 geupdate - alle video's doen het weer en 4 nieuwe video's zijn toegevoegd (onderaan) !

Studie over Parallelle werelden, multiversums en het ontwikkelen van een multidimensioneel bewustzijn. Leer contact te maken met je parallelle zelven en herontdek de magie van het menselijk bestaan.

Wat zijn Parallelle werelden ?

Algemene introductie
Volgens de wetenschappelijke therorie van het multiversum bestaan er vele werelden of universa naast de onze. Sommige van deze universums liggen qua natuurwettten vlak naast de onze en anderen 'verder weg' in die zin dat er hele ander natuurwetten heersen. Een multiversum bestaan uit vele parallelle universums ook wel alternatieve realiteiten genoemd. Ons universum en onze aarde maakt deel uit van slechts een van de vele parallelle universums in een groter multiversum. Bekende uitspraken zijn: "there are many universes, our universe is just one of many", "the theory that all possibilities that can happen do happen in another quantum reality", "depending on our choices there are an infinite number of realities, al existing in another quantum reality", "there may be hundreds or thousands of these worlds/universes existing in the same time/space continuum", "same planet, different dimension". Andere woorden die gebruikt worden voor parallelle werelden of parallelle universums zijn alternatieve realiteiten of alternatieve werkelijkheid. In films en series wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het begrip parallelle werelden waar vaak ook een alternatieve versie van jezelf te vinden is die een andere levensloop heeft en andere keuzes gemaakt heeft. Iets wat in werkelijkheid ook zo is. Er kan contact gemaakt worden met parallelle werelden door geavanceerde technologie of door middel van uittreden of het contact maken via je dromen met een alternatieve versie van jezelf.

Parallelle werelden in de wetenschap
In de wetenschappelijke wereld probeert men al tientallen jaren tot een zogenoemde "unified theory" of "theorie van alles" te komen die alles kan verklaren. In 1957 kwam Hugh Everett III met zijn Many-worlds interpretation om diverse problemen op te lossen die zich voordoen tijdens wetenschappelijke experimenten en verklaringen te geven voor verschijnselen die zich voordoen in de quantummechanica. De quantummechanica houdt zich bezig met de studie van de (tot nu bekende) kleinste deeltjes waaruit de materiele "werkelijkheid" is opgebouwd. In de many worlds theory zorgt iedere mogelijke uitkomst van een bepaalde gebeurtenis voor een aftakking in een nieuw parallel universum. Het idee van de vele universums en zelfs vele multiversums is daarna opgepakt door vele andere wetenschappers en een serieus onderdeel geworden van de huidige wetenschap. De Russisch-Amerikaanse theoretisch fysicus Andrei Linde kwam met de theorie van het "bubble universe" waarbij nieuwe universums ontstaan als bubbels uit een multiversum of waarbij de ene bubbel voortkomt uit de andere. Ons universum is dan een bubbel in een een oceaan van miljoenen bubbels. De meest recente theorie is gebasseerd op de M-theorie die een overkoepelende beschrijving vormt van verschillende snaartheorieen. In de M-theorie worden nieuwe universums gevormd door botsingen van zogenoemde kosmische membramen in een elfdimensionele ruimte waarbij ook ieder universum zijn eigen fysiche wetten kan hebben. Ook zijn er nog andere varianten op de string theorie die ook leiden tot een theorie van meerdere universums. Een van de leidinggevende wetenschappers op het gebied van string-theorie is Michio Kaku. Hij durft zich in de wetenschappelijke wereld werkelijk overal over uit te laten ook over de mogelijkheid van het  bestaan van geavanceerde buitenaardee beschavingen, ufo's, aliens, tijdreizen, toekomstige technologie, waarvoor petje af..

Documantaire History Channel: Parallel Universe
"Our universe is connected to millions of parallel universes. This set of parallel universes is referred to, in the field of Astrophysics, as the Multiverse. Our connection to these parallel universes is in the form of quantum entanglements and consciousness. In other words, dependent on the universe at hand, things that happen to particles there can effect what happen to particles in this universe. Moreover, there are forms of consciousness that inhabit these parallel universes that can and will visit our local universe for many different reasons. - (niet langer beschikbaar)

Parallelle werelden en natuurwetten

Multiversums
Een groep van parallelle universums die dezelfde natuurwetten hebben behoren mogelijk tot wat genoemd wordt hetzelfde multiversum. Je kunt het je zo voorstelen dat de zijwaardse parallelle werelden zich in hetzelfde multiversum bevinden en daarom over dezelfde natuurwetten beschikken maar dat de interdimensioneel gezien hogere en lagere gelegen werelden tot een ander multiversum behoren met ieder weer hun sets van parallelle werelden. Een indeling die niet geheel irrieel is maar heel logisch. 
Multiversums kunnen in drie soorten worden ingedeeld. Multiversum-groep 1 bestaat uit parallele werelden waar dezelfde wetten en deeltjes bestaan als in ons locale universum, groep 2 uit die parallele universums die andere natuurkundige constanten hebben en andere deeltjes, en groep 3 waar totaal andere natuurwetten en wiskundige wetten heersen. In die zin kun je dus ook weer spreken van vele multiversums waarvan er ook weer honderden of duizenden of miljoenen kunnen zijn ieder met hun eigen honderden, duizenden, miljoenen parallelle universums, ieder op hun beurt weer met hun honderden, duizenden miljoenen galaxies, alhoewel de vorming van een galaxy en planeten etc ook een verschijnsel kan zijn wat gebasseerd is op de natuurwetten van ons universum en multiversum-groep.

Het Mario Galaxy Universum

Fantasy Parallelle werelden / Magische werelden
Het mooi van parallelle werelden, universums of multiversums is dus dat ze ieder hun volledig eigen natuurwetten kunnen hebben. De gedachtegang is dat ieder universum of in ieder geval ieder multiversum zijn eigen unieke natuurwetten heeft. Dit houdt in dat er ook universums kunnen zijn waar de lichtsnelheid anders is, waar andere elementaire deeltjes voorkomen en dus ook andere atomen en molecullen of een geheel andere opbouw van materie, universums waar schepen kunnen varen door de lucht en door de ruimte, waar zuurstof is in het heelal of waar het gehele heelal uit vloebare matiere bestaat (fluid space), waar totaal andere levensvormen bestaan zo fantasierijk dat je je er haast geen voorstelling van kunt maken. We noemen deze universums vanuit ons perspectief wel de fantasy-universums of magische universums en ze komen overeen met wat wij eventueel bovennatuurlijke werelden zouden kunnen noemen. Je kan het je zo gek niet bedenken als het gaat om andere natuurwetten. Toch, om inspiratie op te doen hoef je maar een fantasyboek open te slaan of een fantasy film te zien. Je kunt bij de fantasy werelden denken aan de werelden waar de draken leven en de elven en de engelen en de tovenaars. Maar bovenatuurlijk wil hier slechts zeggen een verschil in perspectief en frequentie. Vanuit ons oogpunt bevindt het zich allemaal in de bovennatuurlijke wereld, in de geestelijke wereld maar vanuit hun perspectief leven zij in de natuurlijke wereld en wij in de geestelijke wereld, in de bovennatuurlijke wereld. Ze liggen hyperdimensioneel verder van ons eigen universum vandaan. Vanuit het oogpunt van de bewoners van zo'n ander universum kan ons universum aangemerkt worden als gestoord en abnormaal.
Ik zeg altijd maar zo: "fantasy is realiteit in een andere wereld" en schrijvers van fantasy boeken en films weten met hun imagination/voorstellingsvermogen = kijken in andere werelden, in te tappen in deze andere werelden en hun inspiratie uit te halen.

Trailer Dungeons and Dragons

Je kan je afvragen of hier dan een spontaniteit aan ten gondslag ligt dus dat als alle mogelijkheden bestaan dus ook alle mogelijke werelden er zijn met totaal andere mogelijkheden of dat er een intelligente programmeur aan ten grondslag ligt die een set van regels heeft opgesteld voor dat universum met een bepaald doel. Je kan die programmeur ook voorstellen als een set van logica regels die handen en voeten moet krijgen en zich moet uiten maar mogelijk zijn er wezens zo machtig dat ze de kennis en de macht hebben om de wetten te definieren aan de geboorte van een nieuw universum.

Donkere universums, duistere aardes, demonische rassen en densities

Hogere, lagere en hoogste aardes
Vaak worden de wat duistere aardes aangeduid als de onderwereld of nederwereld of demonische aardes waar het menselijk ras het onderspit moet delven voor andere rassen van een geheel andere aard of voor menselijke rassen met veel minder goede bedoelingen zoals bv dominatie/verovering van een geheel multiversum. Sommige mensen zijn hier heel serieus mee bezig om de positie van ons universum multidimensioneel in kaart te brengen. Je kunt dus ook een indeling maken in termen van goed en kwaad waarbij hoger meestal geaccocieerd wordt met goed en beter en kwaad met lager en slechter. Natuurlijk gaat deze vergelijking interdimensioneel misschien niet meer op alhoewel het kan zijn dat er vanuit het goede universums en werelden ontstaan die op geheel andere wetten gebasseerd zijn dan werelden die ontstaan vanuit het kwaad. Daar waar sommigen zeggen dat ons universum dichter bij de kant van de hogere universums ligt ben ik persoonlijk geneigd de aarde ergens in de middenmoot te plaatsen of mogelijk zelfs lager dan dat ondanks dat ik niet als een doemdenker wil overkomen. Voorbeelden van diverse magische/demonische universums zijn het Charmed universum en het Buffy/Angel versum uit de serie Buffy the Vampire Slayer en de serie Angel en bv ook de setting van de filmserie Mortal Combat. Op deze werelden is alles zogezegd veel opener en reizen diverse demonische rassen met gemak van de ene naar de andere dimensie en zijn dus ook op aarde te vinden. In principe is er veel meer aan de hand in deze series omdat de demonische rassen ook afkomstig kunnen zijn uit een andere density zoals dat tegenwoordig genoemd wordt maar uit hetzelfde universum of vanuit een andere galaxy. Aan de ander kant worden er op zijn beurt in deze series soms ook nog is uitstapjes gemaakt naar alternatieve aardes dus horizontaal gezien waarin de hoofdpersoon als een soort van waarschuwing het een en ander beleefd en die kennis mee terugneemt naar deze aarde om er zijn voordeel mee te doen waarmee getoond wordt dat ook die werelden weer deel uitmaken van een groter multiverum.

Trailer Mortal Combat II

 In Mortal Combat I en II en de series die daarop volgden moet een groep stervelingen het opnemen tegen de keizer van Outworld en zijn volgelingen die over bovennatuurlijke krachten beschikken. Via interdimensionele portalen wordt gereist tussen de verschillende werelden. Het lijkt erop dat de keizer van Outworld een soort claim heeft op de aarde in onze dimensie maar op een gegeven moment lapt hij alle regels en gemaakte afspraken die in eerdere tijden door de Elder Gods zijn gemaakt om invasies tussen de verschillende werelden te voorkomen aan zijn laars. Opmerkelijk is wel dat ook een link wordt gelegd naar het Boeddhisme in de films wat suggereert dat zij kennis hebben van de andere werelden.

Het Charmed multiversum zou ik dan wel weer wat hoger willen plaatsen dan het onze en bv de aarde van Lord of The Rings in een weer wat hoger multiversum. Daar wordt ook gesproken over Midden-Aarde (Middle-Earth) en moet het menselijk ras de wereld delen met het elven ras en andere rassen. Je gaat dan dus meer richting de fantasy en de sprookjeswerelden daar waar op de lagere aardes juist het menseras het algemene ras is.

Trailer Lord of The Rings

Parallelle aardes en alternatieve realiteiten

Terminologie
In principe is het begrip parallelle wereld een heel ruim begrip. De term parallelle wereld of parallel universum is een meer algemene term die ook op werelden/universa kan duiden waar geheel andere natuurwetten heersen dan in de onze. Zowel de termen parallel universum/parallelle wereld als alternatieve werkelijkheid/alternatieve realiteit worden door elkaar gebruikt maar een alternatieve realiteit duidt met het woordje alternatief op een relatie tot onze wereld/aarde dat het gaat om een alternatieve versie, een variant op de onze wat vlak naast de onze ligt met vergelijkbare wetten, waar bv de geschiedenis gebeurtenissen anders verlopen zijn en mensen andere keuzes hebben gemaakt. Dit laat niet weg dat alternatieve relaiteiten ook parallelle werelden zijn. Een andere woord wat voor deze parallelle werelden wordt gebruikt is alternatieve tijdlijnen.
Interdimensioneel gezien kun je dus bij een parallelle wereld/universum wat veel op de onze lijkt zijwaards naar links en naar rechts denken als je een schema maakt en alternatieve aardes dus plaatsen op een horizontale lijn in je gedachten maar je kunt bij een parallelle universums ook hoger en lager denken of verder weg dan onze met volledig andere wetten, wezens en werelden en vormen van leven. Als je wat meer voorstellingsvermogen hebt kun je natuurlijk driedimensioneel nog wel in meer richtingen denken en veel ingewikkeldere schema's maken. Ook kun je de hogere kosmische werelden of hemelen zo je wilt of dimensies voorstellen als volledige universums met hun eigen wezens, wetten en werelden.

Intro van The Golden Compass

In de film The Golden Compass komen we in een parallel universum terecht waar de ziel van de mens als dier buiten hem leeft. De film is gebasseerd op een boek trilogie van de schrijver Philip Pullman genaamd His Dark Materials en in het Nederlands Het Gouden Compas. De drie boekdelen heten in het Nederlands: Het Noorderlicht, Het listige mes en De amberkleurige kijker. De film The Golden Compass is een verfilming van het eerste boek en heeft dan ook een open einde. Ik kijk met spanning uit naar de volgende delen.

Het interdimensionele locatie coordinaat van ons universum
Om te kunnen reizen naar een parallelle wereld zul je geavanceerde kennis nodig moeten hebben van interdimensionele wiskunde en naast de gebruikelijke 3d lengte, breedte en hoogte coordinaten ook de interdimensionele 'lengte', 'breede' en 'hoogte' coordinaten moeten kennen of vanuit een andere zienswijze de interdimensdionele frequentie van het andere universum. Je zal dus diverse sets aan extra cooordinaten en assen moeten toevoegen om langs te reizen. Als je er vanuit gaat dat er honderden zei het niet duizenden of miljoenen parallelle universums en aardes zijn is het onlogisch om te denken dat onze aarde op nummer 1 staat alhoewel we als mensen altijd al geneigt zijn onszelf en de aarde op de belangrijkste plaats te zetten net als dat de aarde eerst het middelpunt van het universum was of het middelpunt van Gods schepping zoals christenen zullen denken of in de ufologie community dat de aarde in het middelpunt van de aandacht moet liggen van geavanceerde buitenaardse beschavingen. Nee onze aarde (en universum) kan aarde 1000 zijn of aarde 1 miljoen 500361 om maar een willekeurig getal te noemen. Het is heel goed mogelijk dat er in ons universum of in een ander universum buitenaardse rassen zijn die over deze kennis beschikken en deze uigebreide interdimensionele wiskunde onder de knie hebben en deze kennis in hun technologie verwerkt hebben en de vele dimensies en universa in kaart hebben gebracht.

Crossworlds

In de film Crossworlds zijn de verschillende dimensies verbonden door een mysterieuze valei, een soort tussendimensie die leidt naar de verschillende werelden. De hoofdpersonen bezitten de macht om met behulp van een scepter en een crystal te reizen naar de verschillende dimensies maar er zijn nog meer mysteries in deze film want het lijkt erop dat ook zonder deze scepter dit goed mogelijk is.

Parallelle Alternatieve aardes
Er kunnen parallelle aardes zijn die verdacht veel lijken op die van ons maar die toch een volledig andere wereldgeschiedenis hebben bv waar geen Tweede Wereldoorlog is geweest of waar de Duitsers de Tweede Wereldoorlog hebben gewonnen. Of een aarde waar de dinosauriers niet uitgestorven zijn of waar het heel normaal is om contact te hebben met buitenaardse wezens en intergalactische beschavingen of waar het menselijk ras zich gesplitst heeft of op een andere manier ontwikkeld heeft. Een serie waarin al deze ideeen verder uitgedacht zijn is die van Sliders.

Intro van de serie Sliders

(helaas was de originele trailer van You Tube verdwenen dus we zullen het hiermee moeten doen) 

De belevenissen van de Sliders
In de serie Sliders maakt de hoofdpersoon Quinn Mallory in zijn kelder een sliding machine die een kunstmatig opgewekte brug, een wormgat creeert waardoor de Sliders reizen van aarde naar aarde. Via een Timer die telkens moet opladen wordt dit wormgat telkens opnieuw geactiveerd en kunnen ze weer verder reizen naar een andere aarde. De ene keer duurt dit langer dan de andere keer. Aangezien Quinn niet de cooordinaten van zijn thuis-aarde heeft weet hij zijn weg terug niet te vinden en moeten ze net zolang doorsliden van aarde naar aarde tot ze weer thuis zijn. De oorspronkelijke Sliders hebben deze cooordinaten niet maar bepaalde alterego's, versies van hunzelf die ze op deze andere aardes tegenkomen hebben deze kennis wel. In een aflevering komen ze weer thuis op de oorspronkelijke aarde maar omdat het tuinhekje gesmeerd is hebben ze niet door dat het hun aarde is en omdat ze geen tijd hebben om verder te onderzoeken reizen ze weer verder. Naarmate de serie zich verder ontwikkeld in de volgende seizoenen blijkt dat er ook een alternatief mensenras is genaamd de Kromaggs wat zich op een alternatieve manier op het menselijke evolutiepad ontwikkeld heeft en veel kennis van slidingtechnologie heeft en er haar doel van gemaakt heeft zoveel mogelijk aardes te veroveren en onder hun heerschappij te plaatsen. De Sliders binden op hun beurt de strijd aan met de Kromaggs. 

Gevaren van interdimensioneel reizen naar parallelle universums
Elementen die verder naar voren komen als er gesproken wordt over parallelle werelden is dat in vergelijking met ons universum, onze wereld, de stroom van de tijd anders is en dat er dus tijdsdilatatie kan optreden en dat dus bijvoorbeeld bij een bezoek aan een parallelle wereld de tijd hier bv amper een uur verder is terwijl er in de andere wereld bv een week of vele jaren verstreken zijn. Andersom kan natuurlijk ook. Een ander iets om rekening mee te houden is als je spreekt over parallelle aardes is dat je goed in gedachten moet houden dat ieder universum zijn eigen geschiedenis kent en dat het dus zeer onverstandig is om zoals dat in de serie sliders gebeurt zomaar even via een wormgat naar een andere parallelle aarde te reizen zonder eerst een probe/verkenningsvoertuig vooruit te sturen. Zo kan het zijn dat de plek waar je staat op de grond vele honderden meters hoger of lager ligt op die parallelle aarde waardoor je dus in de grond kan eindigen of honderde meters in de lucht. Of stel je voor dat je onderwater eindigt of in gesmolten lava. Het ergste senario is dat er op het interdimensionele coordinaat wat overeenkomt met dat in ons universum op die plek in dat universum helemaal geen aarde is en je dus eindigt in het vacuum van de ruimte. Wees dus gewaarschuwd voordat je spontaan een wormgat binnenstapt.

Vreemde variaties en spiegeluniversums

Evil Twins in het Spiegeluniversum
Een aantal variaties op het thema parallelle universums is die van de evil twin en die van de digitale wereld. De Evil Twin oftewel de slechte tegenhanger is een thema wat leuk uitgespeeld wordt in onder andere de series Charmed en Star Trek. Ze leven in een alternatieve dimensie of realiteit waar iedereen die goed is in deze wereld slecht is in die wereld. Zo'n universum wordt ook wel een spiegeluniversum genoemd want voor de rest is alles hetzelfde alleen de morele waarden zijn omgedraaid of in ieder geval die van de personen die erin voorkomen. In Charmed heeft dit ook betrekking op de bovennatuurlijke wezens zoals de whitelighters en de demonen. Ook in Star Trek is het Spiegeluniversum een veel voorkomend universum waar crossovers naar worden gemaakt en in de verschillende Star Trek series telkens weer terugkeert. De hoofdpersonen zoals bv kapitein Kirk of Spock hebben een veel agressievere persoonlijkheid en zijn zelfzuchtig en geweldag, onbetrouwbaar en opportunistisch. Dit in tegenstelling tot hun vredelievende normale personages. Ook zijn er vaak veel meer oorlogen in het Spiegeluniversum en het Terran Empire is ipv op een missie van vrede en het ontmoeten van nieuwe beschavingen uit op een wraakzuchtig oorlogspad. Een reden voor het bestaan van zo'n universum die wordt gegeven is dat er een universele balans moet zijn tussen goed en kwaad en dat voor iedere goede daad die gedaan wordt in dit universum een slechte daad tegenover moet staan in het spiegeluniversum. Natuurlijk kom je dan op leuke filosofische gebieden terecht net als de gedachte dat voor iemand die vreugde beleeft er lijden voor tegenover staat voor iemand anders. Ook kun je je afvragen of wij zelf niet in een spiegeluniversum leven dus de slchte tegenhanger van een goed unviersum.

The One

In de film The One moet de hoofdpersoon Gabriel Yulaw het tegen zichzelf opnemen. Deze versie van hem uit een technologisch geavanceerde parallelle aarde heeft besloten alle versies van hemzelf (alternatieve zelven) op de andere aardes uit te moorden tot alleen hij overblijft. Hierdoor wordt hij steeds sterker en praktisch onverslaanbaar wat suggereert dat er een soort collectieve energie verdelingen over alle parallelle versies op de verschillende aardes zou moeten zijn. Uiteindelijk blijft in deze film alleen deze slechter versie over en de hoofdpersoon die dus in principe beide even sterkt zijn en het in een eindgevecht tegen elkaar opnemen.

Digiworld/digiversum
Een wel heel bijzonere wereld die parallel aan onze wereld gaat is de Digiwereld uit de tekenfilmserie Digimon. De Digiwereld bestaat geheel uit data van computers en digitale netwerken en wordt bewoont door de Digimon bestaande uit mensachtige, dieren, plantachtige en mythologische digimon. Ze worden geboren uit digi-eieren en als ze sterven wordt, zoals op Wiki te lezen is, hun data gerecofigureerd tot een nieuwe digimon die soms de herinneringen kan behouden van de digimon die hij voorheen was. De digimon worden ingedeeld in Data, Vaccine, Virus, en Variable. De digimon kennen verschillende levensfasen en niveua's en kunnen transformeren naar een hogere vorm waarbij ook hun gedaante verandert en ze nieuwe krachten krijgen. Bij het lezen van de beschrijvingen van de Digiwereld bekroop me toch het gevoel dat er opmerkelijke overeenkomsten zijn tussen de term die we nu veel tegenkomen genaamd Ascension en DNA activatie maar ook in het algemeen zijn er opmerkelijke overeenkomsten tussen de Digiwereld en de hogere dimensies van ons unviersum. Dit laat maar weer eens zien dat de makers van deze tekefilm series goed op de hoogte zijn en kennis hebben van hogere processen en de oorlogen die plaatsvinden in de hogere dimensies en die verwerken in hun series.  

Parallelle zelven en multidimensioneel bewustzijn

Verbinden met je parallelle zelven
Een hele studie over de ziel valt buiten het bereik van dit artikel, maar niet alleen kun je contact maken met je verleden en toekomstige zelven of zieldelen die op andere planeten leven of andere niveau's van bestaan en met je hogere zelf, je kan ook contact maken met je zelven die op parallelle werelden leven. In principe gebeurt dit bij ieder mens al onbewust via zijn dromen als hij dingen beleeft die erg echt lijken en op meer lijken dan slechts een mengeling van willekeurige gebeurtenissen uit zijn verleden of huidige leefomgeving. Als je je bewust hiermee bezig gaat houden kun je bewust contact maken met deze zelven op de andere parallelle aardes door je te ontwikkelen in lucide dromen, uittreden en meditatie en kennis overdragen aan die andere delen van jezelf of zij aan jouw. Je kunt er ook vanuit gaan dat sommige van deze andere zelven zich hier ook al mee bezighouden en misschien hierin al verder ontwikkeld zijn dan jijzelf.

Multidimensionaal bewustzijn ontwikkelen
Voor wie het concept nog niet helemaal kunnen vatten een korte uitleg. De delen van jouw die in een andere dimensie of parallelle wereld leven hebben ieder hun eigen leven en bewustzijn en herinneringen. Toch ben jij dat echt en vormen al die zelven een onderdeel van je grotere Zelf. Als je je bewustzijn dus gaat uitstrekken om weer contact te maken met deze andere delen zal het meer een herinneren zijn en een gevoel van ooh ja nu weet ik het weer op het moment dat je de bewustzijnsverbinding herstelt tussen je bewustzijn hier en je bewustzijn daar. Hoe meer van die verbindingen je herstelt hoe meer je bewust wordt in meerdere dimensies tegelijkertijd en kun je wat zo mooi genoemd wordt een multidimensioneel bewustzijn gaan ontwikkelen en bewust in meerdere werelden tegelijkertijd gaan leven. Natuurlijk houdt het daar niet op en kun je ook contact leren maken met die zielsdelen die als dier ergens leven en ook dat bewustzijn integreren in je totale bewustzijn.

Verleden, heden en toekomstige zelven
Voor die mensen die moeite hebben met reincarnatie  moeten zich goed beseffen dat van bovenaf gezien het verleden, het heden en de toekomst zich tegelijkertijd afspelen. De liniaire tijdlijn van verleden naar de toekomst is een illusie. Alle mogelijke levens die je hebt gehad in het verleden hier op aarde en eventueel zult hebben in de toekomst hier op aarde gebeuren tegelijkertijd. Op die manier gebeurt ook beinvloeding niet alleen in de toekomst maar net zo makkelijk in het verleden en kunnen keuzes die je nu maakt een verleden leven beinvloeden en bepalen. Ook dit heeft weer met het niveau van je bewustzijn te maken. Vanuit een hoger dimensioneel perspectief spelen alle levens zich simultaan (=op gelijk niveau) af en kun je ze meer zien als parallelle levens dan apparte opeenvolgende re-incarnaties en kan ieder leven of het nu zich in de toekomst of in het verleden afspeelt gezien worden als een leven wat zich nu afspeelt in een parallelle wereld. Ook de reis door het hiernamaals door een van de astrale niveaus hoort bij deze zelfde dualiteits tijdsillusie. Pas als je die illusie weet te overstijgen kom je in de hogere hemelen, of densities zo je wilt, terecht die de hogere bewustzijns vormen. Deze staat van bewustzijn kan ook bereikt worden terwijl je in een lichaam hier op aarde verblijft. Overigens hoeft het niet zo te zijn dat er een toekomstige zelf van jouw op aarde is want incarnatie kan voorkomen op vele niveuas van bestaan en in vele dimensies en planeten of andere bestaansniveaus van ons universum of andere universums.
Voor sommige die dit lezen kan dit erg ingewikkeld overkomen maar geloof me het kan nog veel ingewikkelder. Ik heb me al wat jaartjes verdiept hierin waardoor ik het een beetje heb leren zien en begrijpen allemaal maar de belevenis van de ziel strekt zich niet alleen uit in een bewustzijn als mens of dier of wezen op een andere planeet maar ook dit gaat allemaal nog veel verder zeker als je er achter komt dat de onderliggende structuur van het unviersum uit bewustzijn blijkt te bestaan. En vanuit een hoger perspectief gezen bestaat reincarnatie ook niet en kun je hooguit dus nog spreken van incarnatie.

Nawoord
Voor diegene die zich verder willen verdiepen in dit onderwerp kan ik onder andere de boeken van Jane Roberts aanbevelen ook wel het Seth-materiaal genoemd met boeken als Gesprekken met Seth, Seth spreekt en andere boeken in deze serie, maar er zijn ook andere mediums/channelaars die hier interessante info over doorgegeven hebben.

Meer Documantaires over parallelle werelden

Theories of Everything - The Multiverse

"An exploration of the latest theories of the multiverse of which our universe is only one small part."

video.google.nl/videoplay?docid=6075326565173725454

Fabric of the Cosmos 4/4 - Universe or Multiverse

"Physicist Brian Greene reveals the fundamental structure and workings of our world in a 4 part documentary "The Fabric of the Cosmos" Part 4 as seen on NOVA describes Universe or Multiverse."

https://www.youtube.com/watch?v=6I5M2vWVZts

Parallel Universe(s)- Brian Greene Interviewd by Anna Maria Tremonti

https://www.youtube.com/watch?v=Ggii4AOpqzE

Through the Wormhole - Is There an Edge to the Universe?!

https://www.youtube.com/watch?v=0pAIOJxJZd8

Through The Wormhole - Are There Parallel Universes?

https://www.youtube.com/watch?v=O3wS8FmnS4Q

Parallel Universes - BBC Horizon

"Everything you're about to read here seems impossible and insane, beyond science fiction. Yet it's all true. Scientists now believe there may really be a parallel universe – in fact, there may be an infinite number of parallel universes, and we just happen to live in one of them. These other universes contain space, time and strange forms of exotic matter. Some of them may even contain you, in a slightly different form. Astonishingly, scientists believe that these parallel universes exist less than one millimeter away from us. In fact, our gravity is just a weak signal leaking out of another universe into ours. "

https://www.youtube.com/watch?v=eFrcw62Sh-8

Are there Multiple Universes?
www.closertotruth.com/topic/Are-there-Multiple-Universes-/6

Would Multiple Universes Undermine God?
http://www.closertotruth.com/topic/Would-Multiple-Universes-Undermine-God-/7

 

Websites over Parallelle werelden en Multiversums 

Algemene studies over parallelle werelden

http://en.wikipedia.org/wiki/Many-worlds_interpretation
http://en.wikipedia.org/wiki/Multiverse | http://nl.wikipedia.org/wiki/Multiversum
http://www.kennislink.nl/publicaties/in-een-multiversum-is-een-heelal-zoals-het-onze-niet-meer-dan-logisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Snaartheorie
http://www.astrowiki.nl/index.php/Snaartheorie
http://en.wikipedia.org/wiki/Alternate_history
http://www.crownedanarchist.com/paralleluniverses.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_multiverse.htm
http://www.cosmosmagazine.com/node/2746
http://space.mit.edu/home/tegmark/crazy.html 
http://www.relativitycalculator.com/articles/max_tegmark/parallel_universes_max_tegmark.html
http://www.astronomy.pomona.edu/Projects/moderncosmo/Sean's%20mutliverse.html
http://survive2012.com/news/2007/06/many-universes-all-formed-inside-black.html

 

Boeken over multiversums en parallelle werelden

http://www.bol.com/nl/p/boeken-engels/parallel-worlds/1001004002626120/index.html (boek van Michio Kaku)
http://www.bol.com/nl/p/universe-or-multiverse/1001004006755446/
http://www.bol.com/nl/p/engelse-boeken/parallel-universe-of-self/1001004004871394/index.html | http://www.manyuniverses.com/indexH.htm
http://www.bol.com/nl/p/engelse-boeken/the-universe-and-multiple-reality/1001004002041359/index.html
http://www.bol.com/nl/p/engelse-boeken/parallel-universes/1001004000979221/index.html
http://www.bol.com/nl/p/engelse-boeken/the-reality-hacker-s-guide-to-parallel-worlds/1001004005727547/index.html
http://www.bol.com/nl/p/engelse-boeken/parallel-worlds/1001004004823037/index.html

 

Wetenschappers

Hugh Everett
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugh_Everett

Michio Kaku
http://en.wikipedia.org/wiki/Michio_Kaku
http://www.guardian.co.uk/education/2005/feb/22/highereducation.highereducationprofile
http://mkaku.org
http://bigthink.com/michiokaku
https://www.youtube.com/results?search_query=Michio+Kaku&hl=en

Brian Greene
http://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Greene

http://www.briangreene.org
https://www.youtube.com/results?search_query=brian+greene&hl=en

 

Studies over parallelle werelden richting fantasy

http://nl.wikipedia.org/wiki/Parallel_universum | http://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_universe_(fiction)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fiction_employing_parallel_universes
http://www.daviddarling.info/encyclopedia/P/parallel_universe.html
http://wapedia.mobi/en/Parallel_universe_(fiction)?t=6
http://en.wikipedia.org/wiki/Fantasy_world
http://en.wikipedia.org/wiki/Pocket_universe
http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/TheMultiverse
http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/AlternateUniverse

 

Films en series over parallelle universums/werelden

Sliders

http://en.wikipedia.org/wiki/Sliders | http://nl.wikipedia.org/wiki/Sliders
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Sliders_episodes | http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_afleveringen_van_Sliders

Crossworlds
http://en.wikipedia.org/wiki/Crossworlds

Mortal Kombat
http://en.wikipedia.org/wiki/Mortal_Kombat_(film)
http://en.wikipedia.org/wiki/Mortal_Kombat:_Annihilation
http://en.wikipedia.org/wiki/Mortal_Kombat:_Conquest
http://www.mortalkombat.com/index-film.shtml

Spellbinder algemeen
http://en.wikipedia.org/wiki/Spellbinder_(TV_series) 

Spelbinder I
https://www.youtube.com/watch?v=0oL-DQSYGn8 trailer
https://www.youtube.com/results?search_type=search_playlists&search_query=Spellbinder+Season+1 
https://www.youtube.com/results?search_type=search_playlists&search_query=Spellbinder+Season+2

Spellbinder II Land of The Dragonlord
https://www.youtube.com/watch?v=AResIPKUiEs trailer
https://www.youtube.com/results?search_type=search_playlists&search_query=Spellbinder+Land+of+The+Dragonlord    afleveringen

Digimon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Digimon http://en.wikipedia.org/wiki/Digimon
https://www.youtube.com/watch?v=mUihzNN0ees
http://video.google.nl/videoplay?docid=8705832418560505486
https://www.youtube.com/watch?v=iOIOJom_H3I
https://www.youtube.com/watch?v=_XoOTPy8IUg
https://www.youtube.com/watch?v=oPm1whfqtH4
https://www.youtube.com/watch?v=zedi_hQJfFs
https://www.youtube.com/watch?v=GxoI6OMsFXI

 

Series met uitstapjes naar parallelle universums
in series worden vaak ook uitstapjes gemaakt naar parallelle universums wat interesaante afleveringen oplevert.
Zie ook http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fiction_employing_parallel_universes

Star Trek
http://memory-alpha.org/en/wiki/Parallel_universe
http://en.wikipedia.org/wiki/Mirror_Universe_(Star_Trek) | http://nl.wikipedia.org/wiki/Spiegeluniversum
https://www.youtube.com/results?search_query=star%20trek%20mirror%20universe
http://en.wikipedia.org/wiki/Q_Continuum

Stargate
http://stargate.wikia.com/wiki/Alternate_reality

Angel / Buffy
http://en.wikipedia.org/wiki/Buffyverse
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Buffyverse
http://en.wikipedia.org/wiki/Pylea

Charmed
http://en.wikipedia.org/wiki/Charmed
https://www.youtube.com/watch?v=LWgtYP41orE

 

Games met parallelle universums/niveau's van bestaan

Magic The Gathering

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dominia
http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Magic:_The_Gathering
http://en.wikipedia.org/wiki/Plane_(Magic:_The_Gathering)

Dungeons and Dragons
http://en.wikipedia.org/wiki/Plane_(Dungeons_&_Dragons)
http://en.wikipedia.org/wiki/Outer_Plane
http://en.wikipedia.org/wiki/Ravenloft

Super Mario Galaxy
http://ms2.nintendo-europe.com/supermariogalaxy/nlNL/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=iSiG9yJLDoc
https://www.youtube.com/watch?v=iO10_IbDUBU
https://www.youtube.com/watch?v=LuY8-lLFtLQ
https://www.youtube.com/watch?v=tIDjgKRpdtE
https://www.youtube.com/watch?v=gmwLZaoUs98
https://www.youtube.com/watch?v=ZFoCm7QExs8

 

Boeken over parallelle universums (eventueel verfilmd)

The Golden Compass
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Golden_Compass_(film) | http://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Gouden_Kompas_(film)

Terry Pratchett - Discworld
http://en.wikipedia.org/wiki/Other_dimensions_of_the_Discworld
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Discworld_locations
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Discworld
http://en.wikipedia.org/wiki/Discworld

Terry Pratchett - The Colour of Magic
https://www.youtube.com/watch?v=nedwZwOvdVs

Bookworld
http://en.wikipedia.org/wiki/BookWorld

 

Commics over Parallelle universums

First Comics
http://en.wikipedia.org/wiki/Cynosure
http://en.wikipedia.org/wiki/First_Comics

Marvel Comics
http://nl.wikipedia.org/wiki/Marvel_Universum | http://en.wikipedia.org/wiki/Marvel_Universe
http://en.wikipedia.org/wiki/Multiverse_(Marvel_Comics)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_DC_Multiverse_worlds
http://en.wikipedia.org/wiki/Multiverse_(DC_Comics)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Marvel_Comics_dimensions
http://en.wikipedia.org/wiki/DC_Universe | http://nl.wikipedia.org/wiki/DC_Universum
http://nl.wikipedia.org/wiki/Crisis_on_Infinite_Earths | http://en.wikipedia.org/wiki/Crisis_on_Infinite_Earths
http://nl.wikipedia.org/wiki/Infinite_Crisis

Turtles
http://en.wikipedia.org/wiki/Dimension_X_(Teenage_Mutant_Ninja_Turtles)

 

Parallele werelden in religie

http://www.gosai.com/krishna-talk/92-modern-science-and-vedas.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Evil_twin
http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/EvilTwin

 

Multidimensioneel bewustzijn en parallelle/alternatieve zelven

http://www.bol.com/nl/c/boeken/jane-roberts/45282/alle-artikelen.html 
http://www.amazon.com/Jane-Roberts/e/B000APH242/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.eliasforum.org/digests/alternate_selves.html | http://www.eliasforum.org/digests/probable_selves.html
http://in2worlds.net/timelines
http://www.eliasweb.at/transcripts/t_session.php?session_nr=113
https://www.youtube.com/watch?v=P2-jXolO8aA
http://www.theconsciousdreamer.org/exploring.htm

"There are many universes, our universe is just one of many !"