DatabaseLijst met Bovennatuurlijke Krachten > Tijd Krachten
De tijd stilzetten

Het vermogen om de tijd in je omgeving stil te kunnen zetten waardoor alles en iedereen om je heen als het ware bevroren/stilgezet wordt in de tijd. Een andere naam voor deze power is Temporale Stasis. In hogere vorm bezit je het vermogen om alleen bepaalde personen stil te zetten en andere niet.


De Tijd Terugdraaien

Het vermogen om de tijd terug te kunnen draaien. Op locale dus in een beperkt gebied kan deze power zonder veel beperkingen gebruikt worden maar om hem op globale schaal toe te passen dus als het ware een stuk van de geschiedenis te wissen is gebonden aan strenge regels en vergt enorm veel energie. De tijd wordt dan leterlijk teruggedraait voor een aantal uren, weken, maanden of jaren.


Tijddilatatie creatie

Het vermogen om een lokale tijdbel/bubble te creeeren waarin de tijd sneller of langzamer verloopt dan daarbuiten.


Tijdgevangenis

Het vermogen om in een bepaalde omgeving de tijd circulair te laten verlopen waardoor na een bepaalde periode alles weer van vooraf aan begint en het vermogen om personen in deze timeloop op te sluiten.


Tijdportaal creatie

Het vermogen om een tijdportaal te creeren soms door een gefocusde energie straal of een magische spreuk en op die manier door de tijd te kunnen reizen.


Tijdreizen

Het vermogen om zonder machine of natuurverschijnsel door de tijd te kunnen reizen zowel naar de toekomst als naar het verleden.