DatabaseLijst met Bovennatuurlijke Krachten > Telepatische Krachten
Beeld overdracht

Telepatische vorm van contact waarbij bewust met toestemming van de ander bepaalde beelden of een visioen of herinneringen overgedragen worden op een andere persoon.


Droom manipulatie

Telepatisch iemands dromen binnendringen - iemand dromen geven om die persoon een bepaalde richting heen te sturen. Ga dus nooit zomaar blindelings op je dromen af.
In iemand anders dromen komen hoeft niet altijd negatief/manipulerend te zijn. Het kan ook een vorm van positief telepatisch contact zijn om een boodschap aan iemand door te geven in de vorm van een gesprek of beelden.


Emotie-projectie

De telepaat werkt in op de emoties van een persoon en versterkt deze dusdanig dat de persoon niet meer rationeel kan nadenken en overgaat tot verkeerde/onlogische daden. Een voorbeeld is angs-projectie waarbij de telepaat inspeelt op iemands angsten (meestal het verlies van iets wat hen dierbaar is) en kan deze via een illusie werkelijkheid laten worden. Een andere vorm is angsvergroting waarbij iemands angst zo groot wordt dat hij tot irrationeel handelen overgaat. Een ander voorbeeld is woede-projectie/versterking of depressie/verdriet-projectie/versterking en zelfs vreugde-projectie/versterking. Een telepaat kan door deze projectie/versterking iemand tot waanzin en zelfs zelfmoord drijven.


Empatie

Het telepatische vermogen om de emoties en gevoelens van anderen te kunnen voelen. Deze power gaat veel verder dan inleving. Een lichte vorm van empatie is het (in lichte vorm) oppikken van emoties en gevoelens in je directe omgeving bv als iemand gestrest is dat je ook zenuwachtig of gestrest wordt. In sterkere vorm het oppikken van emoties of gevoelens van mensen die zich verder weg bevinden. Het is heel belangrijk om deze power goed onder controle te krijgen anders kan het je tot waanzin drijven. Het is dus ook belangrijk om je te leren afschermen voor deze signalen. Mensen die een empatische aanleg hebben en zich daar niet van bewust zijn kunnen gevoelens en emotisch ervaren die ze identificeren met zichzelf dus denken dat de emoties of gevoelens van henzelf zijn terwijl dit niet zo is. Dit kan van alles zijn van sexuele gevoelens, gevoelens van pijn, depressie, angst etc. Wat ook kan is dat de persoon de emotisch of gevoelens overneemt van de ander waardoor de ander zich prima voelt. In positieve vorm kan dit soms het 'dragen' van emotisch of gevoelens van iemands anders zijn omdat die persoon het niet aan zou kunnen.
In Star Trek is er een empaat aan boord van het schip die een soort van psychiator voor de bemanning is en ook in geval van contact met een nieuw buitenaards ras kan aanvoelen of ze goede of slechte bedoelingen hebben.  Een empaat is verwant aan een telepaat maar dan ligt de nadruk meer op gedachten dan op gevoelens en emotisch.


Gedachte controle

Ook wel gedachte manipulatie of subliminatie genoemd  in het Engels Mind Control genoemd - Het telepatische vermogen om anderen dingen te laten denken, zeggen of doen tegen hun wil in of die persoon op een dusdanige manier te beinvloeden dat ze dingen doen die ze normaal niet zouden doen.
Verwant aan subliminale reclamevoering niet te verwarren met sublimatie, wat kan betekenen het omzetten van lagere menselijke driften in hogere waarden of het overgaan van vast naar gasvormige toestand.


Gedachte scanning

Het vermogen iemands gedachten/herinneringen telepatisch te scannen of bepaalde patronen, details / kennis/ gebeurtenissen.


Geheugen wissen

Het vermogen telepatisch iemands geheugen te wissen. De kan zich opsplitsen in bv een gedeelte van iemands geheugen wissen bv voor een bepaalde tijdperiode of specifieke herinneringen aan een bepaalde gebeurtenis of gebeurtenissen. Dit kan soms gepaard gaan met het opleggen van een hand op iemands voorhoofd of 2 vingers aan beide zijkanten van het hoofd op de slaap. Deze Power is verwant aan Vals Geheugen Plaatsen.


Illusie

Dit is een echte mind power. Ipv dat als een tovernaar/magier daadwerkelijk dingen tevoorschijn tovert dringt hij (de telepaat) het hoofd van de persoon binnen en laat hem dingen zien om zich heen die er in werkelijkheid niet zijn. Dit kan uiteraard van alles zijn van denken dat mensen op een bepaalde manier naar je kijken of dingen tegen je zeggen tot veel magischer dat je een compleet ander landschap om je heen ziet, voorwerpen ziet verdwijnen terwijl ze er gewoon nog zijn of dat bv de bodem van een lift verdwijnt of je gehele omgeving om je heen veranderd of dat je wezens ziet die er niet zijn. Het is dus een misleiden van de normale zintuigen maar wel echt telepatisch dus niet door vingervlugheid of spiegels etc. Hierdoor kan de telepaat de indruk wekken dat hij een echte magier/tovenaar is.
Deze power moet niet verward worden met helderziendheid of het kunnen zien in andere realiteiten. Het gaat hier om illusies die door een ander in het hoofd worden gestopt. De power werkt telepatisch door het overbrengen van gedachten op de andere persoon ook wel gedachteprojectie genoemd. Een hieraan verante power is die van hypnose wat beschouwd kan worden als het beginlevel van deze power. Op grotere schaal kan de kracht van de power van illusie ook toegepast worden op een groep.


Kennis overdracht

Het telepatische vermogen om kennis telepatisch over te dragen aan iemand anders. Soms eventueel in combinatie met handoplegging.


Kennis/Geheugen Absorbtie

Het vermogen om de kennis van een andere persoon over te nemen. In vriendelijke vorm kan dit een kopieren van die kennis zijn, in een onvriendelijkere vorm het absorberen van die kennis waardoor de persoon die kennis kwijtraakt. Bij vampieren kan door middel van het drinken van het bloed van het slachtoffer alle kennis, alle levenservaring of het volledige geheugen van die persoon overgenomen worden. Een variatie op deze power is het vermogen om alle kennis uit een boek in een keer tot je te nemen simpelweg door het boek aan te raken.


Localiseren

Het telepatisch kunnen localiseren van specifieke mensen of specifieke groepen mensen. Het grote voorbeeld hiervan is professor Xavier in The X-men die zelfs een machine gebouwd heeft om zijn telepatische vermogens nog verder te vergroten en personen over de gehele wereld te kunnen localiseren en een telepatisch invloed op hun uit te kunnen oefenen.


Persoonsbezetenheid

Het vermogen om iemand te telepatisch te bezitten/over te nemen en door die persoon te spreken en te handelen Dit kan bereikt worden door een sterke telepatische connectie of door uit te treden en in het lichaam van die persoon te treden.


Suggestie

Het vermogen om suggestieve gedachten telepatisch in iemands hoofd te stoppen en hem op die manier een bepaalde levensrichting heen te sturen of gedachtepatroon aan te nemen of dingen te laten doen waarvan die persoon denkt dat het zijn of haar eigen ideen en keuzes zijn. Vaak een proces wat over de tijd herhaald wordt.


Technopatie

Soms ook cyberpatie genoemd. Het vermogen om draadloze signalen zoals satellietsignalen, radiosignalen en wificomputersignalen te ontvangen en te begrijpen en terug sturen naar computerapparatuur. Dit geeft je het vermogen om televisie in je hoofd te hebben, radio en portofoon in je hoofd en om telefoongesprekken, e-mail verkeer en andere electronische communicatie die door te lucht gaat te ontvangen. Dit vermogen is verwant aan technokinese ingedeeld bij telekinetische krachten maar met de nadruk op draadloze electronische signalen. Beide kunnen ze ingedeeld worden bij electronische communicatie. Het was dan ook moeilijk deze kracht op de juiste manier in te delen want of het een echte telepatische kracht is, is nog maar de vraag.


Telepatische blokkade

Het vermogen om waneer iemand telepatisch je probeert te scannen een blokkade op te werpen door middel van visualisatie bv door het visualiseren van een muur of andere blokerings of afsluitingsmethoden.


Telepatische communicatie

Het vermogen om telepatisch over lange afstand met elkaar te communiceren en gesprekken met elkaar te voeren of beelden uit te wisselen.


Telepatische feedback

Het vermogen om wanneer iemand telepatisch contact met je maakt een telepatisch feedback te versturen waardoor je de telepaat kan beschadigen.


Telepatische nabootsing

Het vermogen om je telepatisch voor te doen als iemand anders en op die manier telepatisch met iemand te communiceren. Deze power kan gecombineerd worden met telepatische onderschepping/afluistering.


Telepatische onderschepping/afluistering

Het vermogen om telepatische gesprekken tussen twee personen op te kunnen vangen en af te luisteren zonder dat ze dit merken. Gedachten kunnen in de geestelijke wereld gezien worden als zilverachtige/witte bolletjes.


Valse geheugen plaatsen

Het vermogen om telepatisch vals geheugen in iemand te plaatsen dus de gedachten over een bepaalde gebeurtenis of leeftijdsperiode in iemands geheugen te veranderen waardoor die persoon gebeurtenissen anders herinnert dan dat ze in werkelijkheid gegaan zijn. Dit kan soms gepaard gaan met het opleggen van een hand op iemands voorhoofd of 2 vingers aan beide zijkanten van het hoofd op de slaap. Deze Power is verwant aan Geheugen Wissen.


Wilimplantatie

Een nauwere vorm van gedachtecontrole. Het telepatische vermogen om iemand je wil op te leggen door een sterke gedacht naar die persoon te sturen: Je wil nu dit of dat.