DatabaseLijst met Bovennatuurlijke Krachten > Telekinetische Krachten
Algemene Telekinese

Het vermogen om voorwerpen of personen zonder ze aan te raken dus met de kracht van de gedachten te laten bewegen/zweven/door de lucht te gooien of op een andere manier te beinvloeden. Soms wordt heirbij gebruikt gemaakt van de handen of van de stem of de ogen. Telekinese ligt aan de grondslag van vele andere powers als motor zogezegd maar is absoluut ook een apparte power. Naarmate men meer controle krijgt over zijn telekinetische gave kan men meerdere voorwerpen afzonderlijk van elkaar laten bewegen en over grotere afstanden. Telekinese betekent letterlijk - ver-beweging. Een ander woord voor telekinese is psychokinese - geest-beweging. Er zijn vele telekinetische powers waarvan de standaard kinese zoals hierboven de meest gewone is. Soms wordt het onderscheid gemaakt dat psychokinese een iets andere vorm is van telekinese waarbij beivloeding van de materie op andere manieren bedoeld wordt zoals bv de beinvloeding van de werking van electrische apparaten.


Electrokinese

Het vermogen om bliksen op te roepen of interactie te hebben met bv electriciteitskabels of om electriciteit of blksemachtige stralen uit de handen te laten komen. Deze power zien we bv ook in Star Wars soms als de Jedi's met elkaar in gevecht zijn. Het zou dan een letterlijke manifestatie van 'The Force' kunnen zijn. Meestal is de kleur van de bliksems fel blauw tot wit blauw, maar soms kan het ook een andere energie vorm en kleur aannemen zoals rood/oranje. Een zelfzame vorm van electrokinese is het kunnen vormen van een energie-zweep.


Hydrokinese/Waterkinese

Het vermogen/de kracht om met het element water te kunnnen spelen wat o.a. kan inhouden het creeren van grote golven en waterkolommen of het oproepen van regen, maar ook het materialiseren van water (waterballen, mist) of als men zich nog verder ontwikkeld heeft geheel opgaan in dit element en zichzelf vloeibaar kunnen maken om zich op die manier te kunnen verplaatsen of bv immuum te zijn voor bepaalde aanvallen. Let wel op dat als je jezelf in water veranderd dat je niet iemand tegenover je hebt die van ijskinese gebruik kan maken want dat kan fatale gevolgen hebben.


IJskinese/Cryokinese

Het vermogen om ijs of extreme kou te creeeren vanuit het vocht in de lucht of door te blazen. Een verder ontwikkelde vorm is om instant een ijslaag om iemand heen te creeren waardoor die persoon in een soort stasis komt die langere of kortere tijd kan aanhouden. De Power kan zich ontwikkelen vam een kinetische power wat wil zeggen het verplaatsen van atomen naar een telekinetische of hogere power waardoor het verschijnsel opgeroepen wordt zonder gebruik te maken van de natuurlijke aanwezige elementen. In materie vorm kan de persoon ijsballen creeren en naar iemand gooien. Wanneer de Power meer een deel van de persoon zelf wordt kan de persoon energie ballen ontwikkellen die uit ijsplasma bestaan of ijsplasma stralen uit de handen laten schieten. Deze kunnen voor instant bevriezing van de tegenstander of voorwerp zorgen.


Krachtgolven creeren

Het vermogen om krachtige onzichtbare energie/druk golven te creeren die voorwerpen kunnen verplaatsen of personen bv tegen de muur kunnen werpen. De krachtgolf kan opgewekt worden via de ogen of via de handen. Meer geavanceerde vormen van krachtgolven zijn die golven die een vernietegende werking hebben maar die bestaan ook uit een hogere of andere energie en zijn ook met die intentie opgewekt. Die zijn vaak wel zichbaar en kunnen verschillende kleuren en structuren hebben.


Luchtkinese/Aerokinese

Het vermogen om de lucht om je heen te manipuleren, mist maken, windvlagen, geconcentreerde luchtstoten, tornado's, regen, hagel, stormen etc. Wezens die deze kracht hebben kunnen zich soms ook door de lucht verplaatsen door gebruik te maken van de wind. Een soort van aangepaste vorm van levitatie dus.


Magnetisme

Het vermogen om telekinetisch invloed te kunnen uitoefenen op metalen. Het grote voorbeeld hiervan is natuurlijk Magneto in de X-men films.


Moleculaire bevriezing

Het vermogen om de atomen en moleculen geheel stil te zetten in materie waardoor het voorwerp ogenschijnlijk bevriest, volledig stil komt te staan. Alhoewel het effect van deze power kan lijken op het stilzetten van de tijd is het niet hetzelfde en kan meer gericht worden op 1 object of persoon ipv een gehele omgeving. Naarmate deze power vorderd/zich verder ontwikkeld kan met ivp de hele omgeving, specifiek 1 voorwerp stilzetten of in plaats van juist een voorwerp stilzetten, de hele omgeving stilzetten. Hang een beetje van het ontstaan en de ontwikkeling van de power af. Ook bepaald de kracht van de power voor hoelang of hoe kort men de stilstand in stand kan houden.


Moleculaire desintegratie

Ookwel moleculaire verpulvering of verspreiding genoemd - De power om met een enkel gebaar een voorwerp of persoon tot stof te doen vergaan.


Moleculaire instabiliteit

De power om de structuur van materie onstabiel te laten worden waardoor de materie als het ware smelt.


Moleculaire versnelling

Het vermogen om de molecullen/atomen van een voorwerp of persoon dusdanig te versnellen/meer energie te geven dat het voorwerp als het ware explodeert, uit elkaar spat, maar dan zonder vuurverschijnselen. Echter in de serie Heroes gaat het er wel anders aan toe en kan dit leiden tot straling en zelfs atoomexplosies.


Sonische kracht

Het vermogen om een ultralage sonische drukgolf te creeeren waardoor de toehoorders door de lucht gesmeten worden of het vermogen om een ultrahoge geluidsgilf te creeeren waardoor de toehoorders gillend van de pijn naar hun oren grijpen. Een sonische drukgolf wordt vaak veroorzaakt door een klap in de handen maar kan ook op een andere manier werken.


Technokinese

Ook wel technopatie genoemd. Het vermogen om electronische apparatuur te beinvloeden zoals automaten, telefoons, stoplichten, alarminstallaties, televisies, computers en deze naar je hand te zetten. Technopatie kan ook gebruikt worden om op deze manier met andere personen te communiceren. Een getrainde technopaat weet van het ene systeem in het andere te komen en met gemak firewalls (beveiliging) te omzijlen en computers te herprogrammeren.


Termokinese

Ook wel verhitting/verkoelings kracht genoemd - De telekinetische kracht om de temperatuur van voorwerpen, vloeistoffen of gassen dusdanig te verhitten dat ze vlamvatten, exploderen, koken of verdampen, afhankelijk van de aard van het object of vloeistof en het vermogen om voorwerpen, vloeistoffen of gassen te laten afkoelen en eventueel bevriezen of van gas naar vloeibare vorm gaan bijvoorbeeld.


Terrakinese

Ook wel aardekinese genoemd - het vermogen aarde en rotsen te bewegen, te besturen. Je kunt denken aan het bouwen van stenen bruggen, de aarde omhoog laten komen, grote kuilen maken, golven van aarde maken.


Vuurkinese/Pyrokineses

Het vermogen om vuur te creeeren of om vuur te beheersen en te sturen of te doven. Het vermogen van het vuur kan gestuurd worden vanuit de gedachten of door een aanwakkerende beweging met de handen te maken. In de echte fantasy films komt het ook voor dat de persoon die deze power beheersd zich geheel kan omhullen in vlammen en een kan worden met het element. In de Fantastic Four Films kan deze persoon zelf als een toorts door de lucht vliegen. Een power hier aan verwant is een vuurstraal of vuurbal uit de handen laten komen en ergens op richten. Er zijn dus meerdere soorten vuurgaven/powers en het level of intensiteit en grootte kan ook verschillen afhankelijk van de kracht van de gebruiker en getraindheid. Iemand die dus de power van pyrokinese heeft kan zichzelf dus trainen in de verschillende soorten. Als deze gave zich verder ontwikkeld kan het van vuur naar superplasma gaan dus van de vuur/vlammenkleur naar de fel blauwe kleur.


Weerkinese/Elementaire Kinese

Onder te verdelen in een a en een b waarin bij b het vermogen uit de persoon zelf komt ipv gebruik te maken van de omringende elementen. Weerkinese is een elementaire power. De persoon heeft het vermogen de elementen op te roepen en te focussen. Je kunt denken aan het oproepen van bliksems, stormen, tornado's, vloedgolven maar in sommige gevallen ook meer geologische krachten zoals het opwekken van een aardbeving of de grond doen openbarsten of het verhogen of verlagen van de temperatuur in de omgeving.