DatabaseLijst met Bovennatuurlijke Krachten > Speciale krachten
Absorbtie/kopieer kracht

De kracht om krachten van anderen te kunnen overnemen of kopieren. Dit kan op een aantal manieren gebeuren.
a. door de originele bezitter van de power te doden.
b. door slechts in de aanwezigheid van die persoon te zijn
c. door aanraking van die persoon.
d. door hem over te nemen als hij op je gebruikt wordt.
Een power kan gekopieerd worden of letterlijk afgenomen worden van de originele bezitter. In sommige (magische) gevallen keert de power terug naar de originele bezitter als de persoon die de powers gestolen heeft overlijd.


Immuniteites/aanpassings kracht

Het vermogen om immuum te worden voor de krachten die op je toegepast worden. Je ontwikkeld als het ware antistoffen. Op een dieper level weet je de power van de ander te doorgronden/ontrafelen waardoor hij geen macht meer over je hebt. Er kan enige tijd overheen gaan om deze power te krijgen. Hij moet dus ontwikkeld worden doordat anderen je eerst een aantal maal met een bepaalde power aanvallen. Wel kun je groeien naar een bepaald level waar bepaalde aanvallen/powers van anderen automatisch al geen effect meer op je hebben.


Kracht combinatie anderen

Het vermogen om jouw krachten samen te laten werken met die van anderen waardoor die extra sterk worden of op een bijzondere manier gebruikt kunnen worden.


Kracht combinatie zelf

Het vermogen de verschillende krachten die je hebt te combineren/ samen te laten werken met elkaar.


Kracht extractie

Het vermogen om iemand van zijn krachten te beroven/iemands powers af te nemen en deze op te slaan in een voorwerp of persoon of energie container (energiebal) zodat ze later aan iemand anders overgedragen kunnen worden of om zelf te gebruiken. Soms wordt een energie uit een bepaalde dimensie die zo extreem groot is en gewild en vaak een sleutel vormt naar andere dimensies opgeslagen in de vorm van een persoon hier op aarde.


Kracht overdracht

Het vermogen om via handoplegging of telepatie kan een kracht over te dragen op een andere persoon. Soms komt het voor dat degene die de kracht overdraagt de kracht niet daardoor kwijtraakt maar als het ware een kopie aan de ander geeft dus als het ware een zaadje plant in de ander wat moet gaan groeien en beoefend moet worden om zich verder te ontwikkelen. Soms vindt overdracht van power(s) plaats op het sterfbed.


Krachtenwisseling

Het vermogen om van kracht te wisselen met iemand anders.


Krachtuitschakeling

Het vermogen om iemands anders krachten uit te schakelen. Dit kan bewust gebeuren of doordat iemand in de buurt komt van iemand die over de power van krachtuitschakeling beschikt. Meestal is de kracht dus tijdelijk uitgeschakeld. Een geavanceerdere vorm van deze kracht is het volledig ontnemen van iemands krachten soms als een straf omdat iemand bepaalde regels overtreden heeft. Soms kan met een srpeuk iemands kracht tijdelijk gebonden worden, bv als iemand er nog niet klaar voor is om bepaalde krachten te hebben of niet goed weet er mee om te gaan. Dit wordt krachtbinding genoemd.