DatabaseLijst met Bovennatuurlijke Krachten > Magische Krachten
Apporten (object teleportatie)

Het vermogen om voorwerpen of personen te teleporteren in een bepaalde ruimte of om voorwerpen of personen te teleporteren naar een geheel andere locatie. Het voorwerp dematerialiseert en reist vervolgens door een andere dimensie en materialiseert weer op de plaats waar het moet zijn, althans zo zou het kunnen werken.
Je moet namelijk weten waar het voorwerp heen moet of vandaan moet komen. Dit kan zijn doordat je het voorwerp ziet of weet dat het zich op een bepaalde plaats bevindt. Je hoeft dus niet de exacte locatie van het voorwerp te weten maar meer de algemene locatie. Ook als het gaat om het verplaatsen naar de andere lokatie moet je die locatie kunnen zien of weten dat die lokatie bestaat.
In plaats van het verplaatsen van een object kan het ook om het verplaatsen van een persoon gaan. Natuurlijk brengt dat wel grotere risico's met zich mee (zie teleportatie). Als de power net in ontwikkeling is moet er soms nog krachtig gesproken worden dus dat het voorwerp naar zich toe wordt geroepen of door een gebaar met de handen te maken, maar als men verder ontwikkeld is kan het door er slechts aan te denken. Een nog krachtigere vorm van deze gave/power is door hem te combineren met de tijd dus dat je voorwerpen of personen door de tijd kan verplaatsen. Deze power is verwant aan het oproepen van objecten.


Bekrachtiging

Het vermogen om via een spreuk of voorwerp tijdelijk bepaalde vermogens die al aanwezig zijn te laten versterken zoals bv verhoogde snelheid, kracht of intelligentie of de versterking van al aanwezige powers of het verkrijgen van nieuwe powers zoals bv onzichbaarheid of onschedbaarheid. Soms komt dit met een prijs van uitputting of verslaving. Soms heeft een voorwerp een mythologische waarde gekregen zoals een bepaald zwaard of een ring of een steen, (of boek) die in een verre oudheid gecreerd is met een betoverende kracht en via een zoektocht weet iemand dit voorwerp te bemachtigen.


Gedachte projectie (toverkracht/scheppingskracht)

Het vermogen om uit het niets objecten te voorschijn te doen komen dus te materialiseren, werkelijlkheid te laten worden dmv van visualisatie. Dit kan van alles zijn. Je kunt dan denken in termen van de krachten die echte tovenaars hebben, bv het laten verschijnen van hele gebouwen of bijvoorbeeld een trap waar geen trap is of een wapen als het nodig is etc. Het is het letterlijk creeeren van materie uit energie dus niet het verplaatsen van een voorwerp afkomstig uit een andere plaats. In Charmed worden ook wezens uit het niets opgeroepen zoals een draak die op tv wordt gezien of sprookjes figuren uit een boek. Dit wordt dan oproepen genoemd. Of die dan een tijdelijke bezieling hebben als het ware door de persoon die ze oproept dus niet zelfstandig handelen of bezield worden vanuit een andere dimensie laten we in het midden. Waarschijnlijk is beide mogelijk.
Er wordt wel gezegt dat op het astrale/geestelijke vlak al onze gedachte direct werkelijkheid worden. Dit houdt in niet alleen als iemand uittreedt of droomt en dan naar de astrale wereld gaat maar altijd. Ieder mens is in eerste instantie een geestelijk wezen in een fysiek lichaam. Alles wat hij denk creert telepatische gedachtenvelden om zich heen die invloed uitoefenen op anderen en deze gedachtevormen zijn (hoe goed of hoe kwaad) zichbaar in de persoonlijke sfeer van die persoon in de astrale wereld. Als een persoon uittreedt naar de astrale wereld kan hij leren oefenen met gedachte projectie omdat de wettten van de astrale wereld zo zijn dat de materie makkelijker reageert op de gedachten. Met veel oefening, krachtverzameling en wilskracht en het daadwerkelijk doorgronden van de aard van materie en de natuurlijke werkelijkheid kan iemand het voor elkaar krijgen om gedachtevormen ook werkelijkheid te laten worden in de natuurlijke wereld dus te laten materialiseren.
Er wordt geoppert dat naartmate we 2012 naderen de frequenitie van de materie in deze dimensie zal veranderen en de materie makkelijker op onze gedachten zal gaan reageren wat inhoudt dat krachten die eerst alleen toebehoorden tot magiers en tovernaars door de eeuwen heen nu ook voor de 'gewone man' binnen handbereik komen.


Gedachtevormen

Het vermogen om gedachtevormen te creeeren en op een missie te sturen bv het vergaderen van informatie of 'Search and Destroy'.


Materialisatie

Het vermogen om voorwerpen of personen de materialiseren dus stoffelijk/materie te laten worden. De tegenhanger hiervan is de-materialisatie. Materialisatie en dematerialisatie zijn proceseen die gebruikt worden bij bepaalde powers bv gedachte projectie en teleportatie.


Portaal creatie

De vermogen om een portaal, deur, wormgat, opening naar andere dimensies, werelden of een andere locatie op aarde te creeeren of zelf naar een andere tijd in sommige gevallen door het focussen van energie op een bepaalde locatie. Soms door het uitvoeren van een bepaalde handeling of uitspreken van een magische spreuk.


Teleportatie

Het verplaatsen van voorwerpen of personen van de ene locatie naar de ander. Teleportatie van voorwerpen wordt verder besproken bij apporten. De verdere beschrijving zal gaan over de teleportatie van personen. De power die een persoon heeft om zich te verplaatsen van de ene naar de andere locatie zonder van vervoer gebruikt te hoeven maken of er een echte reis voor af te hoeven leggen. Dit kan van de ene locatie op aarde naar de andere zijn of naar een andere wereld of dimensie of zelfs een andere tijd. Een ander woord wat ook wel is voor teleportatie gebruikt wordt is translocatie.
Persoonsteleportatie kan op nogal wat verschillende manieren plaatsvinden. Hier een aantal beschereven:
Bliksem teleportatie - een felle bliksemflits en de persoon is verdwenen.
Stofwolk teleportatie - de persoon lost op in een soort van stofwolk en is plotseling verdwenen.
Wind teleportatie - de persoon verandert in een tornadoachtige draaikolk en verdwijnt.
Water teleportatie - de persoon veranderd in een draaikolk van water en is verdwenen.
Verschimming teleportatie - de persoon vervaagd langzaam, veranderd eventueel van kleur, maak eventueel nog een mysterieuze draai en verdwijnt dan.
Vervagings teleportatie - de persoon wordt langzaam doorzichtig en verdwijnt dan.
Glinster teleportatie - de persoon verdwijnt maar laat voor een seconde een vorm achter van glinstering of sterretjes.
Rook/mist teleportatie - de persoon gaat letterlijk op in rook of mist die kan varieeren van wit tot een donkere, zwarte wolk.
Vlammen, vuur teleportatie - de persoon gaat letterlijk op in vlammen en is verdwenen.
Knipper teleportatie - de persoon is plotseling verdwenen eventueel vergezeld van een kort scherp geluid (in Charmed).
Licht teleportatie - de persoon veranderd in een vorm van fel licht wat wit of blauw kan zijn en verdwijnt dan (het kunnen ook andere kleuren zijn).
Lichtzuil teleportatie - hetzelfde als voorgaande alleen gaat de lichtvorm letterlijk naar boven in het niets.
Verrimpeling teleportatie - de persoon wordt doorzichtig, rimpel golf doorzcihtig waterachtig en lijkt naar achter of naar de zijkant weggetrokken te worden uit de zichtbare realiteit.
Al deze methoden kunnen varieren van een honderdse van een seconde tot een exit van een aantal seconden. Het verschijnen gebeurt op eenzelfde manier.
Ook is het mogelijk om iemand anders mee te nemen door aanraking met die persoon bv door de handen vast te houden. Andere manieren van teleportatie zijn nog het vermogen om zelf een portaal of wormgat te kunnen openen of zoals in Charmed regenboog en bij de Troetelberen, regenboog teleportatie. Een nog bizarre methode is het tekenen van een deur met bv een krijtje op een muur waardoor er een portaal of deur ontstaat.


Transformatie

Geralateerd aan shapeshifting maar dan het vermogen om dit bij iemands anders te doen dus om iemands anders te veranderen in een ander uiterlijk, magisch wezen of dier.


Transmutatie

Het vermogen om door aanraking het ene materiaal om te zetten in iets anders, bv lood in goud. De power kent meerdere stadia bv het ene metaal alleen maar kunnen omzetten in 1 ander metaal of stap 2 in een metaal naar keuze of stap 3 iedere willekeurige materie inclusief personen in of alleen een bepaald metaal of gesteente te kunnen omzetten of naar iedere willekeurige andere materievorm kunnen omzetten.


Verkleinen/vergroten

Het vermogen om jezelf of anderen te kunnen vergroten tot reuzenvorm of te verkleinen tot poppetjes/kaboutervorm soms door middel van het uitspreken van een bepaalde spreuk. In Charmed is het zo dat de eventuele krachten die een persoon bezit ook vergroot of verkleind worden.