DatabaseLijst met Bovennatuurlijke Krachten > Energie Krachten
Algemene beschrijving

Het vermogen om bovennatuurlijke energie te focussen en voor bepaalde doeleinden te gebruiken. Dit kunnen verschillende energievormen zijn en verschillende intensiteit/kracht hebben afhankelijk van de kracht en getraindheid/level van de gebruiker. Sommige Telekinetische Krachten vallen ook onder de Energie Krachten.


Deflectie power

Het vermogen om aanvallen die op je uitgevoerd worden van welke aard dan ook af te weren en terug te kaatsen. Verwant aan Schild Power.


Energie stralen

Het vermogen om energie stralen uit de handen (en soms de ogen)  te laten komen. Dit kunnen vele vormen van energie zijn van vuurwachtig tot ijsachtig tot stralingsachtig of van geheel andere bovennatuur(kundige)lijke aard. De ene energie staal zal mogelijk wel effect hebben of een persoon en de andere niet omdat die een hogere level of beschermingsgraag of beschermingsschild heeft.


Energieballen

Het vermogen om energieballen uit de handen te creeeren. Deze worden meestal gecreerd zwevend boven de handen om naar iemand gegooid te worden. Ze kunnen verschillen in grootte, vorm en kracht (energie niveau) afhankelijk van het level en de getraindheid van de gebruiker. Er zijn verschillende soorten energieballen bv vuurballen, electrisch achtige ballen of andere energievormen. Ook kunnen ze verschillende kleuren hebben afhankelijk van de energievorm. Energieballen kunnen afhankelijk van de kracht en de powers van de tegenstander ook afgeweerd/teruggekaatst worden.


Schild power

Het vermogen om een energieschild/krachtveld/barriere om je heen of voor je te creeeren ter bescherming en het afweren van aanvallen. Het schild kan uit verschillende kleuren en energiesoorten bestaan. Objecten, boeken en andere voorwerpen kunnen ook voorzien zijn van een energieschild.