DatabaseLijst met Bovennatuurlijke Krachten > Lichamelijke Krachten
Bilocatie

Het vermogen om uit te treden en vervolgens op een andere locatie te materialiseren. Je bent dan dus letterlijk op 2 locaties. Mogelijk werkt dupicatie ook op een dergelijke manier maar het kan ook anders in z'n werking gaan.


Bovenmenselijke lichamelijke kracht

Deze stelt je in staat om zeer snel te kunnen lopen, grote sprongen te maken (ook bv van gebouw naar gebouw), of hard te kunnen slaan etc.


Duplikatie/Multiplicatie

Het vermogen om zichzelf te splitsen in 2 of meer kopieen van zichzelf voor een bepaalde tijd.


Gedaanteverandering

In het Engels Shapeshifting - Het vermogen om in ieder willekeurige gedaante of vorm te veranderen. Dit kan zelfs een voorwerp zijn zoals we bij Odo zien in Star Trek. Een persoon die van gedaante kan veranderen wordt een vormveranderaar/shapeshifter genoemd. Een beperktere vorm van shapeshifting is alleen van 1 bepaalde gedaante in 1 andere gedaante kunnen veranderen bv van reptielengedaante naar mensengedaante en andersom waarbij de reptielengedaante dan de ware gedaante is. Shapeshifting kan dus ook gebruikt worden om je ware gedaante te verbergen of om tijdelijk een andere gedaante aan te nemen. Meer fantasy achtige shapeshifting is de verandering in een heel ander wezen bv in een draak of in een bepaald dier. Het proces van het overgaan van de ene gedaante in de andere wordt morphin genoemd. In meer lugubere vorm zie je dat een shapeshifter iemand om het leven brengt en daarna de gedaante van die persoon aanneemt (en soms ook al zijn kennis en geheugen absorbeert). Een power verwant aan shapeshifting is het vermogen de illusie op te wekken van een andere gedaante eventueel door het uitspreken van een spreuk of door het binnendringen in iemands hoofd.


Inmaterialiteit

Het vermogen om de moleculaire structuur van je lichaam of het materie-trillingsgetal of dichtheid (of welke wetenschappelijke term je ook gebruikt) zo aan te passen dat je door vaste materie heen kan gaan en dus bv door muren kan lopen of door een vloer kan gaan of zelfs desgewenst door andere mensen heen. Een andere bijkomstigheid is dat andere materie ook door jouw heen kan gaan waardoor je immumm bent voor fysieke aanvallen van bv kogels, pijlen etc.


Levitatie

Het vermogen om te kunnen zweven en je ook dan te kunnen voortbewegen. In een gevecht kan deze power gebruikt worden in combinatie met andere powers. Ook kan hij gebruikt worden om geruisloos een tegenstander te benaderen of je sneller voor te bewegen dan je kan rennen of om over grote objecten heen te komen. Een hogere vorm of overtreffende trap van levitatie is vliegen.


Lokken/verleiden

Het vermogen waardoor iemand een dusdanige aura (eventueel van sexuele verleiding) om zich heen kan creeeren waardoor een persoon of specifieke persoon die bij hem in de buurt komt volledig in zijn betovering en onder zijn macht komt en deze persoon volledig kan manipuleren/dingen kan laten doen die hij wilt dat die persoon doet. Een hele gevaarlijke power die we in verminderde vorm zei het niet toch al erg sterk over de gehele wereld tegenkomen. In een nog sterkere vorm komt de persoon echt in een soort trance en weet na afloop van een gebeurtenis ook niet meer wat hij gedaan heeft of wat er met hem gebeurt is.


Ondoordringbare huid

Het vermogen om een huid te hebben die als ondoordringbaar schild functioneert. Het grote voorbeeld hiervan is natuurlijk Superman. Injectienaalden breken af en kogels ketsen op hem af. Dit vermogen maakt iemand niet per definitie onverslaanbaar. In ieder geval is hij gewoon vatbaar voor telepatische aanvallen maar de persoon is wel veilig tegen aanvallen van messen, kogels en eventueel zelfs explosies.


Onzichtbaarheid

Het vermogen om onzichtbaar te worden. Meestal het eerste wat mensen antwoorden als hun gevraagt wordt welke power ze graag zouden willen hebben. Ieder zal daar zijn eigen motieven voor hebben en ik kan ook wel een aantal voordelen bedenken. Als je ontzichbaar op een bepaalde locatie wil komen wil dat niet zeggen dat je dus niet meer opgemerkt kan worden door anderen. Je zult bv een deur open moeten doen om ergens binnen te gaan en door het maken van geluid kun je ook opgemerkt worden. Er zjn echter wel hogere vormen van onzichtbaarheid die meer op een magische onzichtbaarheid lijken waardoor je als het ware 'uit fase' bent met deze realiteit en daardoor kan schreeuwen wat je wilt maar ook niet opgemerkt zal worden. Een nadeel zal dan weer kunnen zijn dat je geen invloed kan uitoefenen op de materie. Deze laatste vorm wordt wel toegekend aan geesten/ghosts. Je zal dan je power moeten combineren met bv bepaalde telekinetische powers om de materie weer te kunnen beinvloeden. Onzichtbaarheid kan ook bereikt worden door een zogenoemde onzichtbaarheidsmantel of cloak of door het uitspreken van een spreuk. We zien dit o.a. bij Harry Potter die er letterlijk een bepaalde mantel voor heeft. En Frodo in Lord of The Rings gebruikt er De Ring voor. Onzichtbaarheid wordt dan dus verkregen door middel van een magisch voorwerp ipv als een power uit zichtzelf. Soms heeft iemand het vermogen om zijn onzichtbaarheidsveld uit te strekken over andere personen bv door hun een hand te geven.


Sonar waarneming

Het vermogen om te kunnen waarnemen op een andere manier dan met de normale 5 zintuigen, door het uitzenden van sonar golven net als dat dolfijnen dat kunnen. Dit wordt ook wel echolocatie of geluidsnavigatie genoemd. De kracht en frequentie van deze sonarolven kan varieren en groeien naarmate de power groeit waardoor ook over grotere afstand waargenomen kan worden. De sonar echo wordt niet alleen gebruikt om de afstand tot een voorwerp of persoon te meten maar kan ook omgezet worden in een driedimensinaal beeld.


Super Elasticiteit

Het vermogen om je armen of je benen of je gehele lichaam meerdere meters elastisch lang uit te rekken. Vooral bekend van The Fantastic Four. Deze power is gerelateerd aan bovenmenselijke flexibiliteit.


Super flexibiliteit

Een bovenmenselijke flexibiliteit en soepelheid van het lichaam wat resulteert in bijzonder goed kunnen klimmen, springen of je door openingen te wringen waar je normaal gesproken niet doorheen zou passen.


Super snelheid

Het vermogen om je zo snel te kunnen voortbewegen waardoor het lijkt of je omgeving tijdelijk stilstaat. In Heroes wordt deze power zelfs gebruikt om door de tijd te reizen. Hij werd daarbij wel gecombineerd met een andere power (powerboost). Iemand die de power van supersnelheid kan deze power uitoefenen zonder moe te worden of last te hebben van luchtweerstand en creert ook het vermogen om over/langs muren te lopen omdat de snelheid de zwaartekracht zeg maar voor is.


Supergehoor

Het vermogen om geluiden en gesprekkken of zeer grote afstand te horen maar ook om bv het tikken van een horloge te horen of andere normaal praktisch onhoorbare geluiden. In het begin kan deze power nogal moeilijk hanteerbaar zijn en de persoon eventueel tot waanzin drijven. Controle erover krijgen of je eventueel af kunnen sluiten is zeer belangrijk. Deze power hoort bij de subcategorie versterkte zintuigelijke powers.


Supersmaak

Bovennatuurlijk versterkte smaak die zich uitstrekt boven het vermogen om bv verschillende ingredienten te proeven, onderscheiden in voedsel en zelfs tot op atomair niveau iets kan ontleden. Ook het proeven op afstand net als supergehoor en superreuk en superzicht.


Superzicht/Superogen

Het vermogen om heel ver te kunnen zien en om hele kleine dingen of microscopisch kleine dingen te kunnen zien dus gigantisch te kunnen inzoemen. Soms lijkt het wel dat CSI agenten op tv over deze power beschikken.


Versterkte zintuigelijke vermogens

Onderversterkte zintuigelijke vermogens verstaan we bv supergehoor, superreuk, supersmaak en superzicht. Deze power niet te verwarren met bv helderhorendheid of helderproefheid of helderreukheid dat je bv een bepaalde geur ruikt waardoor je weet dat er een bepaalde geest in je huis is.


Vliegen

Het vermogen om te kunnen vliegen wat gezien kan worden als een zeer geavanceerde vorm van levitaite. Technisch gezien kun je deze power beschrijven als het vermogen zich door de lucht te kunnen bewegen op grote hoogte en met grote snelheid.


X-ray ogen

De vermogen om door materie dus voorwerpen, gebouwen of personen heen te kunnen kijken en in te zoemen tot een bepaald level.


Zijwaardse zwaartekracht

Het vermogen om overal tegenop de kunnen lopen of kruipen, dus vertikaal of op z'n kop doordat er altijd onder een hoek van 90 graden een zwaartekrachtveld worde opgewerkt. Voor een omstander kan het lijken of de persoon vastgeplakt zit aan de muur of plafond. In mutanten vorm heeft de persoon die deze power heeft soms soort plak organen op zijn handen en voeten.


Zweven

Een vereenvoudigde vorm van levitatie waarbij het zweven beperkt is tot 1 plaats en maar een geringe hoogte.