DatabaseLijst met Bovennatuurlijke Krachten > Levens Krachten
Energie vampirisme

Iemands levensenergie stelen/uitzuigen meestal door aanraking of handoplegging op de borst. Hierdoor kan het slachtoffer binnen enkele seconde van een jong gezond iemand veranderen in een oud iemand en zelfs sterven. Andersom kan deze energie in sommige gevallen ook weer teruggeplaatst worden waardoor het leven weer teruggegeven wordt en de persoon zich weer herstelt. Een hogere vorm van energie vampirisme is het geestelijke vampirisme waarbij geen eens aanraking met het slachtoffer nodig is en de overdracht over grote afstand kan plaatsvinden als aanval. In lichtere vorm komen we deze kracht ook tegen in relaties tussen mensen waarin mensen zich op energetisch niveau uitgezogen voelen worden door de ander maar er zijn ook mensen die zich bewust hiermee bezighouden of in zekere zin op een bepaald niveau toch wel weten dat ze zich hier schuldig aan maken.


Genezing

De kracht om iemand geheel of een wond op iemand te genezen door middels van handoplegging of het houden van de hand boven de wond. Soms is een persoon die deze power bezit ook in staat zichzelf te genezen bij verwonding. Als het gaat om de genezing van een ziekte bij iemand anders werkt de genezing soms maar tijdelijk en komt de ziekte in ergere mate weer terug of komt er later een andere ergere ziekte voor in de plaats. Een van de redenen daarvoor kan zijn dat de dieper liggende oorzaken van de ziekte niet weggenomen zijn waardoor de ziekte ogenschijnlijk genezen is.


Leeftijds verandering/verschuiving

Ookwel age shifting genoemd - Het vermogen om ouder of jonger te worden of om iemand anders ouder of jonger te laten worden. Kan als aanval gebruikt worden om iemand zo oud te laten worden dat hij sterft of om iemand die oud is juist jonger te laten worden (niet persee als aanval). Mogelijk wordt bij de aanval ook de enrgie gestolen van die persoon terwijl als het vanuit het goed gebeurt het juist energie kan kosten van de persoon die de handeling uitvoert. Kan door vloek gebeuren/ spreuk gebeuren of door aanraking.


Onsterfelijkheid

Het vermogen om immuum te zijn voor natuurlijke ziekte of veroudering. Onsterfelijkheid houdt niet in dat die persoon niet gedood/verslagen kan worden maar hij is niet vatbaar voor natuurlijke doodsoorzaken. Haast-onsterfelijkheid/vertraagde veroudering is een zwakkere vorm hiervan waarbij iemand honderden zei het niet duizenden jaren oud kan worden waardoor hij in de ogen van een normale sterverling onsterfelijk lijkt. Meestal bezit iemand die onsterfelijk is ook een groot vermogen tot zelfregeneratie van weefsel in geval van verwondig.


Onverslaanbaarheid

In sommige gevallen kan iemand zo sterk zijn dat geen enkele aanval van een power ook maar een effect op hem heeft. Dit wordt (tijdelijke) onverslaanbaarheid genoemd. Je kan het ook zo zien dat iemand immuum is geworden voor aanvallen van welke aard dan ook (powers, spreuken/vloeken, magische wapens etc) van een lager niveua dan hijzelf. In Charmed wordt dit vaak betrokken op lower level demons die geen invloed meer op hen hebben. Soms heeft onverslaanbaarheid ook betrekking op magische wezen die een ogenschijnlijk neutrale positie innemen in de strijd tussen goed en kwaad als een soort van scheidsrechter en daardoor niet geschaad mogen worden.


Opwekkingskracht

Het vermogen om dode planten, dieren of mensen weer tot leven te wekken. Meestal gebeurt dit door aanraking.


Reconstructie

Deze power wordt ook wel hervorming genoemd - de power om zich weer te vormen tot een geheel na op moleculair niveau opgeblazen te worden.


Zelfgenezing

Ookwel regeneratie power of versnelde cellulaire regeneratie genoemd - het vermogen om binnen een aantal seconden volledig te genezen van ernstige verwondingen tot soms zelfs extreme verwondingen zoals een afgehakte vinger of vele botbreken. De power kent dus haast geen bepwerkingen. Vaak bezit deze persoon ook geen pijn als hij gewond is en wordt in princie ook nooit ziek en vaak gaat deze power in combinatie met vertraagde veroudering of onsterfelijkheid.


Zelfsopwekkingskracht

Het vermogen geesten, geestelijke entiteiten zoveel energie te verzamelen dat ze zich (weer) weten te materialiseren op het aardse vlak en dus weer een menselijke vorm kunnen aanenmen.


Zielabsorptie

Het vermogen om de ziel van iemand te absorberen/gevangen te zetten en deze eventueel als slaaf aan het werk te zetten. Soms wordt een ziel gevangen gehouden als onderhandeling dus dat iemand dingen moet uitvoeren met de belofte dat daarna de ziel van die persoon weer vrijgezet zal worden. We zien dit (het verschijnsel van zielbezitting) onder andere in Mortal Combat waar Shang Tsung duizenden zielen gevangen houdt waaronder de ziel van Chan, Liu's broer.


Zielwisseling/Lichaamswisseling

Het vermogen om de ziel van een persoon te verwisselen met die van iemand anders of een andere entiteit of om zelf van lichaam te wisselen met iemand anders. Soms gebeurt deze wisseling door het uitspreken van een magische spreuk. Het kan soms ook tot komische situatie leiden maar meestal willen de personen graag toch weer terug naar hun eigen lichaam.
Een verschijnsel wat hier aan verwant is is zielwisseling bij babies waarbij de ziel waarmee het kind geboren is wordt verwijderd en deze ziel wordt vervangen door een andere ziel. We komen dit ook in letterlijke vorm tegen in volksverhalen waar dit wisselkinderen worden genoemd en de kabouters of dwergen na de geboorte het kind verwisselen met een kind van hunzelf en de moeder ook het gevoel heeft dat het niet meer haar eigen kind is.