DatabaseLijst met Bovennatuurlijke Krachten > Helderwaarnemende Krachten
Algemene Helderziendheid

Helderziendheid kan vele vormen aanemen en op vele manieren werken. Met vormen bedoel ik informatie over een persoon, gebeurtenis of voorwerp verkrijgen uit het verleden, heden of toekomst of bv het waarnemen van overledenen of andere geestelijke entiteiten of bv interdimensionele wezens, maar denk ook aan het waarnemen van elfen, boomgeesten en andere natuurgeesten en het zien van iemands ware gedaante. Je kunt denken aan het krijgen van beelden in het hoofd, visioenen, mini-visioenen boven iemands hoofd die informatie geven, dromen en visioenen in kleur of zwart wit, uittreden, het zien van aura's, energie vormen en patronen en andere geestelijke verschijnselen. Soms bezit iemand die helderziende vermogens heeft ook bv het vermogen tot helderhorendheid of helderruikendheid etc en worden deze ook onder de noemer helderziendheid geschakeld. Soms werken deze gaven in een golfbeweging dat de ene keer het ene vermogen aanwezig is en de andere keer het andere vermogen en soms kan het ook afhankelijk zijn van de situatie.


Beeldschermwaarneming

In het Engels monitoring genoemd. Het helderziende vermogen om via een spiegelend oppervlak personen in de gaten te houden/ te bespioneren. We zien dit vaak in fantasy films waar een heks of tovenaar in via een spiegel, kristallen bol of spiegelend wateroppervlak personen in de gaten houdt. Een verwante vorm van beeldschermwaarneming is het gebruiken van een bepaald oppervlak, of bv een tekening of bepaalde symbolen waardoor beelden en visioenen opgeroepen kunnen worden en helderwaarnemende deuren geopend worden naar andere dimensies.


Helderhorendheid

Het bovennatuurlijk horen van geluiden of stemmen. Je kunt denken aan het horen van stemmen van overledenen of andere entiteiten of het opvangen van iemands gedachten. Het kan ook een heel spectrum van andere geestelijke geluiden zijn zoals een knal, een belletje, een snerpend geluid of bv muziek die gepaard gaat met de komst van een bepaalde geest maar ook bv een vervorming van iemands stem.
Via helderhorendheid kan ook gecommuniceerd worden en kunnen boodschappen doorgegeven worden.


Helderruikendheid

Het bovennatuurlijk ruiken van bepaalde geuren die je op die manier informatie verschaffen. Personen die sterk helderruikend zijn kunnen intappen op de geestelijke essentie/substantie van voorwerpen en personen. Helderuikendheid werkt samen met de andere helderwaarnemende krachten. Het kan bv een bepaalde geur ruiken zijn als er een bepaalde geest van iemand in je kamer is. De geur kan voor ieder persoonlijk zijn dus dat bepaalde geuren geassocieerd zijn met bepaalde personen of gebeurtenissen. Het is dan een subjectieve geur maar andersom kan het ook dat die geest altijd die geur verspreid en dan wordt dus die geur altijd bij die geest geroken.
Net als andere helderwaarnemende krachten kan ook helderruikendheid getraind worden door het voorstellings/inlevingsvermogen. Zo kun je visualisatie gebruiken als training voor je helderziende vermogens en zo kun je je ook trainen in de beoefening van je geestelijke reukorganen door bv verschillende geuren voor te stellen, bv de geur van een roos of andere dingen.


Heldervoelendheid

Heldervoelendheid komt vaker voor dan je denk en is deels verwant aan het telepatische vermogen van empatie en werkt ook samen met andere helderwaarnemende vermogens. Heldervoelendheid kan zich uiten via gevoelens in de borstkas tot het voelen van (magnetische) velden via de handen of een algeheel gevoel over of in het gehele lichaam. Het kan de waarneming van zowel positieve energieen als negatieve energieen zijn en dan kun je denken aan de energie van een bepaalde plaats, een huis, een voorwerp of een persoon. Een voorbeeld is bv dat iemand in je persoonlijke gebied gaat staan in je aura en dus te dicht bij je komt of bv dat je een negatief, verdrietig (of ander gevoel) krijgt als een bepaalde persoon bij je in de buurt komt of als je denk aan een bepaald persoon of een bepaald voorwerp in je handen houdt. Ook kan het het voelen van een bepaalde aanwezigheid zijn van een geest of andere geestelijke entiteit. Andere gevoelend kunnen bv een gevoel van herkenning zijn of een gevoel van onrust of juist rust of veiligheid of onveiligheid.


Helderwetenheid

Het plotseling doorkrijgen van kennis/informatie zonder dat daar een rationele verklaring voor is en zonder gebruik te maken van herlderziendheid of andere helderwaarnemende vermogens. Het kan bv zijn het ineens weten dat iemand overleden is, of iemands naam weten of andere informatie over een persoon of antwoord op een bepaalde vraag. Helderwetendheid kan werken door een soort van innerlijke stem die lijkt op die van je eigen gedachten.


Mediumschap

Het vermogen om met de geesten van de doden/overleden te kunnen communiceren en eventueel boodschappen van hen door te geven. Deze communicatie kan gebeuren bv door het doorkrijgen van beelden en indrukken, het horen van een stem, hen daadwerkelijk zien (helderziendheid), dromen, uittreden, automatisch schrijft en soms nog andere methoden. Verwant aan het mediumschap is de bediening van het licht waarbij aardgebonden geesten geholpen worden naar het licht te gaan en soms door uit te treden naar de lagere sferen in het hiernamaals en daar geesten te helpen over te gaan naar de hogere sferen.


Omnilinguistiek

Het vermogen om iedere taal te kunnnen spreken en verstaan of in mindere vorm de taal te kunnen spreken en verstaan van een persoon die je ontmoet.


Precognitie

Ookwel voorschouw, kennis van de toekomst of vergezicht genoemd - Het vermogen om kennis te nemen van gebeurtenissen voordat ze gebeurt zijn in het kort aangeduid als toekomstwaarneming. Dit kan door helderziendheid of door een gedachte over een bepaald te gebeuren iets in je hoofd te krijgen of bv door voorspellende dromen, beelden, visioenen, uittreden. Dit komt in vele vormen van het alleen kunnen kennisnemen van gebeurtenissen in je eigen leven, of in die van anderen of op wereldniveau en alleen in de nabije of zeer nabije toekomst of in de toekomst over velen eeuwen heen. Hieraan verwant is 'het voorgevoel' waarbij je een sterk soms waarschuwend gevoel krijgt dat iets staat te gebeuren.
Profetie is het uitspreken of opschrijven van dergelijke kennis. Toch zijn er 2 vormen van profetie namelijk absolute profetie wat inhoudt dat gebeurtenissen hoe dan ook zullen gebeuren en voorwaardelijke profetie dat gebeurtenissen zich alleen zullen voltrekken als iemand een bepaald levenspad zal volgen en bepaalde keuzes zal maken. In sommige definities wordt als kenmerk van profetie gegeven dat het van goddelijke oorsprong is en dan profetie genoemd mag worden en dat alle andere vormen van toekomst voorspellen aangemerkt worden als waarzeggerij of duivels. Natuurlijk is dit onderscheid geheel bevooroordeeld en afhankelijk van de geloofsnormen van de persoon die er zo over denkt waarbij een profetie alleen als goddelijk wordt bestempeld als de persoon die hem deed leeft of leefde volgens de naar zijn idee juiste geloofsstandaarden omdat die persoon anders niet met God in contact kon staan. Dit terwijl die persoon zelf het hem helemaal niet interesseert of hij met God in contact staat maar gewoon sterk helderziend is en gewoon het vermogen heeft om toekomstige gebeurtenissen waar te nemen.
Soms worden voorwerpen zoals een spiegel, een kristallen bol, een wateroppervlak, tarrot, pendel, handlezen, theebladeren lezen, koffiedik of het werpen van botjes etc gebruikt om informatie over de toekomst te verkrijgen maar ook om informatie over het verleden of het heden te verkrijgen over een persoon of gebeurtenissen. Het wordt algemeen verondersteld dat deze methodes slechts hulpmiddelen zijn om het een en ander te sturen maar waar wel een bepaalde magische wet aan ten grondslag ligt zoals bv de symboliek van spiegels of de kristallen bol of het staren naar water(spiegelend oppervlak) of om de persoon in een gewijzigde staat van bewustzijn te brengen of om gebruik te maken van psychometrie of als geloof dat de spieren gestuurd worden in het bewegen van bv de pendel of het bewegen van de hand op een bepaalde manier of het leggen van de kaarten op een bepaalde manier. Ook wordt het spiegelende oppervlak gebruikt om in andere werelden te kijken of andere waarneming te doen.
Vooral in Charmed wordt de nadruk erop gelegd dat je je voorspellende gaven niet mag gebruiken voor persoonlijk gewin/personal gain. Of dit in het echt ook zo is. Als je je gave voor het goede gebruikt en je leven in dienst stelt van het goede dan is de vraag, wat is persoonlijk gewin ? Een andere vraag is of je geld mag vragen voor het doen van een lezing voor iemand. Persoonlijk geloof ik dat dit niet toegestaan is.
Nog een ander dingen om op te merken is dat je niet verplicht bent om alle informatie die je over een persoon of gebeurtenis doorkrijgt ook door te geven aan die persoon. Wijsheid, interpretatie en natuurlijk ook ervaring spelen hier ook een belangrijke rol.
Het tegenovergestelde van precognitie is retrocognitie of terugschouw, het waarnemen of indrukken krijgen uit/over het verleden. Retro betekent terug of achter en cognitie betekent kennen.


Psychometrie

Het vermogen om door middel van de aanraking van voorwerpen of personen informatie uit het heden, verleden of toekomst over dat voorwerp of een persoon of geschiedenis/gebeurtenis verbonden aan dat voorwerp te verkrijgen. De informatie kan verkregen worden doormiddel van beelden, een visoen, een bepaalde indruk, gevoel, geur, smaak dus het hele bereik van de helderwaarnemende gaven.
Iemand die verder gevorderd is hierin heeft de aanraking niet persee nodig maar kan simpelweg door zich te focussen op het voorwerp of persoon de gewenste informatie krijgen. Mogelijk dat mensen in het allerdaagse leven ook gebruik maken van deze power bv door het geven van een hand aan iemand/het schudden van de hand. Wees gewaarschuwd en zet je indien nodig over de beleefdheidsnormen heen als je een persoon niet vertrouwt of goed genoeg kent want voor je het weet wordt je helemaal gescand. Zeg desnoods dat je smetvrees hebt en daarom geen hand wil geven.


Uittreden

Het vermogen om met je geest uit je lichaam te treden en naar een andere plaats te gaan. Dit kan een geestelijke locatie zijn in de astrale wereld of een andere hogere of verdere dimensie of een fysieke lokatie op aarde. Uittreden kan gebruikt worden in combinatie met andere krachten.